sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Zuo, Shifan

Normalized to: Zuo, S.

7 article(s) in total. 54 co-authors, from 1 to 6 common article(s). Median position in authors list is 2,0.

Co-author(s):

Ahn, Kyungjin.

-

Anderson, C..

-

Ansari, R..

-

Asorey, Jacobo.

-

Campagne, J. E..

-

Charlet, Daniel.

-

Chen, Xuelei.

-

Chen, Zhaoyu.

-

Cianciara, Aleksander J..

-

Colom, P..

-

Cong, Yanping.

-

Das, Saurya.

-

Gayley, K. G..

-

Geng, Jin jun.

-

Hao, Jiangang.

-

Huang, Qing-Guo.

-

Keith, C..

-

Kim, Jongsoo.

-

Li, Cheng.

-

Li, J..

-

Liu, C..

-

Liu, Tong.

-

Li, Y. J..

-

Lu, Youjun.

-

Magneville, C..

-

Marriner, J..

-

Martin, Jerome.

-

Moniez, M..

-

Oxholm, Trevor M..

-

Parkinson, David.

-

Pen, Ue-Li.

-

Perdereau, O..

-

Peterson, Jeffrey B..

-

Shi, F..

-

Shi, Hui.

-

Shu, Lin.

-

Song, Yong-Seon.

-

Stebbins, Albert.

-

Sun, S. J..

-

Timbie, Peter T..

-

Torchinsky, S..

-

Tucker, G. S..

-

Wang, Guobin.

-

Wang, Ran.

-

Wang, Xiang-Yu.

-

Wang, Yi.

-

Wu, Fengquan.

-

Xu, Y..

-

Yao, J..

-

Yue, Bin.

-

Yu, Kenneth.

-

Zhang, Jun.

-

Zhang, Le.

-

Zhu, J. J..