sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Zhong, J. Y.

Normalized to: Zhong, J.

35 article(s) in total. 158 co-authors, from 1 to 12 common article(s). Median position in authors list is 4,0.

Co-author(s):

Argudo-Fernández, M..

-

Badnell, N. R..

-

Bai, Yang.

-

Bai, Zhongrui.

-

Boeche, C..

-

Breton, R. P..

-

Burgasser, Adam J..

-

Burningham, B..

-

Carlin, Jeffrey L..

-

Chang, J..

-

Chen, Jiansheng.

-

Chen, Lie-Wen.

-

Chen, Xuelei.

-

Chong, Kenny.

-

Cook, N. J..

-

Cowan, Nicolas B..

-

Day-Jones, A. C..

-

de Grijs, R..

-

Deloye, Christopher J..

-

Deng, L..

-

Ding, G. Q..

-

Ding, Shanshan.

-

Ding, You.

-

Dong, Q. L..

-

Dong, S..

-

Du, Bing.

-

Du, Kai.

-

Fan, Dongwei.

-

Fang, X..

-

Fan, Xiaohui.

-

Fan, Z. H..

-

Feng, S. W..

-

Frith, James.

-

Fu, J. -N..

-

Glaser, R..

-

Grebel, E. K..

-

Gromadzki, M..

-

Guo, Yan.

-

Han, Z..

-

He, Boliang.

-

Heinke, C. O..

-

He, Xiao-Gang.

-

Hou, J. L..

-

Hou, W..

-

Hou, Y. H..

-

Huang, C. -Y..

-

Huo, Z. Y..

-

Jiang, Bing.

-

Jiang, D. R..

-

Jiang, P..

-

Jiang, S..

-

Jiang, Zhenglu.

-

Jin, G. X..

-

Jing, Y. P..

-

Jin, Z..

-

Jones, H. R. A..

-

Kong, Xianglong.

-

Kouwenhoven, M. B. N..

-

Kurtev, R..

-

Lepine, Sebastien.

-

Lesser, Mike.

-

Li, A..

-

Liang, G. Y..

-

Liang, Xue.

-

Li, Cheng.

-

Li, Fan.

-

Li, G..

-

Li, J..

-

Li, Li-Xin.

-

Lin, Chia-Hsien.

-

Lin, Xuanbin.

-

Liu, C..

-

Liu, Ji-Ren.

-

Liu, Xiang.

-

Liu, Yuan.

-

Li, Y. J..

-

Lucas, P. W..

-

Lu, Fangjun.

-

Lu, H..

-

Luo, A. L..

-

Luo, Ze.

-

Lu, Q. M..

-

Ma, Jun.

-

Marocco, F..

-

Mendez, Rene A..

-

Newberg, Heidi Jo.

-

Nie, Jian-Yin.

-

Oswalt, Terry D..

-

Peng, Xiaomeng.

-

Pinfield, D. J..

-

Qin, Letao.

-

Qi, Zhao-Xiang.

-

Rix, Hans-Walter.

-

Shao, Z. Y..

-

Sheng, Zheng-Ming.

-

Shen, Shiyin.

-

Shi, J. R..

-

Small, Emma E..

-

Smart, R. L..

-

Smith, Martin C..

-

Song, Yong-Seon.

-

Stello, D..

-

Tanaka, Yoshiharu.

-

Tang, Y. H..

-

Tian, H..

-

Tsunemi, H..

-

Wang, F. Y..

-

Wang, J. -M..

-

Wang, Ran.

-

Wang, Sheng.

-

Wang, Ting-Gui.

-

Wang, Wei-Gang.

-

Wang, Yi.

-

Wang, Z..

-

Wei, Hao.

-

Weiss, John W..

-

Wu, Cheng-chin.

-

Wu, Hong.

-

Wu, Xue-Bing.

-

Wu, Yanqin.

-

Wu, Zhongzu.

-

Xia, Ke-Qing.

-

Xiang, F..

-

Xiang, M. -S..

-

Xiao, H. P..

-

Xiao, Zhigang.

-

Xie, Ji-Wei.

-

Xing, Qianfan.

-

Xue, X. -X..

-

Yang, Chao-Chin.

-

Yang, H. -Y..

-

Yang, M..

-

Yang, Xiaohu.

-

Ye, Xianfeng.

-

Yi, Ze-Long.

-

Yuan, Da-Wei.

-

Yuan, F..

-

Yuan, H. -B..

-

Yuan, X. H..

-

Yu, M..

-

Yu, Podorvanyuk N..

-

Zhang, B..

-

Zhang, Hongsheng.

-

Zhang, Jun.

-

Zhang, Le.

-

Zhang, Shuang Nan.

-

Zhang, Tong-Jie.

-

Zhang, Y. X..

-

Zhang, Zhi-Bin.

-

Zhao, Gong-Bo.

-

Zhao, J. L..

-

Zhao, Y. H..

-

Zhou, Xu.

-

Zhou, Z. -H..

-

Zhu, J. J..

-

Zong, W. G..

-

Zou, Hu.

-

Zuo, Fang.