sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Zang, Y. D.

Normalized to: Zang, Y.

2 article(s) in total. 51 co-authors, from 1 to 2 common article(s). Median position in authors list is 17,0.

Co-author(s):

Bai, Zhongrui.

-

Bian, Xing.

-

Cao, Z..

-

Chang, Zhe.

-

Chen, Jiansheng.

-

Chen, Zhaoyu.

-

Dong, Peng.

-

Du, Cui-Hua.

-

Gao, Wei-Hong.

-

Gong, Xuefei.

-

Guo, Zong-Kuan.

-

He, Jian-Hua.

-

Huang, Song.

-

Hu, J. Y..

-

Hu, Z..

-

Jin, Shoko.

-

Ju, Peng.

-

Lau, Yun-Kau.

-

Lei, X. G..

-

Li, E. T..

-

Li, Li-Xin.

-

Liu, Lei.

-

Li, X..

-

Lu, Wenxian.

-

Ma, Jun.

-

Ma, P..

-

Qiang, Li-e.

-

Su, J. B..

-

Sun, Zhengfan.

-

Tang, Shikui.

-

Tang, Wenlin.

-

Tian, W. W..

-

Wang, Huaning.

-

Wang, J. -M..

-

Wang, Sheng.

-

Wang, Yi.

-

Wan, Xiaoke.

-

Xu, Hao.

-

Xu, Peng.

-

Xu, S. W..

-

Xu, X. W..

-

Yang, Y. J..

-

Ye, R. P..

-

Yuan, X. H..

-

Yu, X. Q..

-

Yu, Yun-Wei.

-

Zhang, Hongsheng.

-

Zhang, Le.

-

Zhang, Xiao-Ling.

-

Zhang, Y. X..

-

Zhou, Xu.