sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

You, Setthivoine

Normalized to: You, S.

5 article(s) in total. 26 co-authors, from 1 to 2 common article(s). Median position in authors list is 2,0.

Co-author(s):

Feng, S. W..

-

Guo, Pengcheng.

-

Hao, Q..

-

Huang, M. A..

-

Lavine, Eric Sander.

-

Li, Di.

-

Liu, Xiang.

-

Liu, Z. T..

-

Miao, Chenchen.

-

Pan, Zhizheng.

-

Peng, Bo.

-

Qian, Lei.

-

Tao, Zhenzhao.

-

Wang, Huaning.

-

Wang, P..

-

Wang, Sheng.

-

Xie, X..

-

Yin, Q. F..

-

Yue, Youling.

-

Yu, Qingjuan.

-

Yu, X. Q..

-

Zhang, Hongsheng.

-

Zhang, Le.

-

Zheng, Xian Zhong.

-

Zhu, Weiwei.

-

Zhu, Yinan.