sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Yoshioka, Kazuo

Normalized to: Yoshioka, K.

6 article(s) in total. 49 co-authors, from 1 to 2 common article(s). Median position in authors list is 4,5.

Co-author(s):

Barnouin, Olivier.

-

Chin, Kah Wuy.

-

Cho, Yunseok.

-

Haba, Naoyuki.

-

Hashimoto, O..

-

Hayakawa, M..

-

Hirabayashi, M..

-

Hirata, Naru.

-

Honda, C..

-

Honda, Rie.

-

Honda, Satoshi.

-

Ishida, Manabu.

-

Kajiyama, Y..

-

Kameda, Shingo.

-

Kamiyoshihara, Hiroaki.

-

Kitazato, Kohei.

-

Kohno, Kotaro.

-

Komatsu, Goro.

-

Kouyama, T..

-

Matsumoto, Shigeki.

-

Matsuoka, Masaru.

-

Michel, P..

-

Michikami, Tatsuhiro.

-

Miyamoto, H..

-

Moroi, Keiichi.

-

Morota, Tomokatsu.

-

Ogawa, Kazuki.

-

Okada, H..

-

Oshima, T..

-

Saito, Y..

-

Sakatani, Naoya.

-

Sato, Humitaka.

-

Sawada, Hirotaka.

-

Scheeres, Daniel J..

-

Schwartz, Steven J..

-

Sugita, Satoshi.

-

Suzuki, H..

-

Taguchi, Hiroki.

-

Takada-Hidai, M..

-

Takeda, Yoichi.

-

Takekoshi, Tatsuya.

-

Tanabe, Naoya.

-

Tatsumi, Eri.

-

Tsuda, Yuya.

-

Uno, Shin'ichiro.

-

Watanabe, S..

-

Yamada, Masako.

-

Yokota, Yasuhiro.

-

Yoshikawa, Makoto.