sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Yokota, Satoshi

Normalized to: Yokota, S.

3 article(s) in total. 68 co-authors, from 1 to 2 common article(s). Median position in authors list is 11,0.

Co-author(s):

Abe, Keichi.

-

Amano, Takanobu.

-

Aoyama, Yuka.

-

Aseev, Nikita.

-

Barthelmy, S. D..

-

Blake, J. S. D..

-

Contel, O. Le.

-

Daly, Patrick W..

-

Emura, Naomi.

-

Ergun, Robert E..

-

Fennell, J. F..

-

Gehrels, N..

-

Giles, B. L..

-

Hori, Takafumi.

-

Hoshino, M..

-

Ishimura, Takuto.

-

Kasahara, Satoshi.

-

Katou, T..

-

Kawai, N..

-

Keika, Kunihiro.

-

Kellerman, Adam.

-

Kidamura, Takashi.

-

Kinugasa, K..

-

Kitamura, N..

-

Kodaira, Hironobu.

-

Kodama, Yoshiki.

-

Kohmura, Takayoshi.

-

Kozaka, Ryota.

-

Kronberg, Elena A..

-

Kubota, Kaori.

-

Kuwahara, Makoto.

-

Latallerie, Flanck.

-

Lindqvist, P. -A..

-

Maeno, Shouta.

-

Masui, Kensuke.

-

Matsumoto, Yukari.

-

Matsuura, D..

-

Murakami, Toshio.

-

Nakagawa, Yujin E..

-

Nakazawa, K..

-

Nashimoto, Takuro.

-

Nousek, J. A..

-

Oka, M..

-

Okuno, Shoji.

-

Onda, Kaori.

-

Paterson, W. R..

-

Russell, Christopher M. P..

-

Saito, Y..

-

Shimokawabe, Takashi.

-

Shprits, Yuri.

-

Smirnov, Alexei Yu..

-

Sonoda, Eri.

-

Sugita, Satoshi.

-

Sugiyasu, Kei.

-

Suzuki, Motoko.

-

Takahashi, T..

-

Tamagawa, Toru.

-

Tanabe, Sachiko.

-

Tashiro, Makoto.

-

Taylor, Michael.

-

Turner, David G..

-

Ueda, Y..

-

Urata, Yuji.

-

Yamaoka, Kazutaka.

-

Yamauchi, Makoto.

-

Yonetoku, Daisuke.

-

Yoshida, A..

-

Yoshinari, Satoru.