sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Yisikandeer, Abudusaimaitijiang

Normalized to: Yisikandeer, A.

1 article(s) in total. 26 co-authors. Median position in authors list is 9,0.

Co-author(s):

Addison, Brett.

-

Chen, Y. -M..

-

Fan, Z. H..

-

Guo, Di Fu.

-

Hong, Renquan.

-

Hu, Shao Ming.

-

Laughlin, Gregory.

-

Li, Bao-An.

-

Li, Ke.

-

Liu, Hongya.

-

Liu, Ji-Ren.

-

Lu, H..

-

Niu, H. B..

-

Peng, Xiaomeng.

-

Wang, Sheng.

-

Wang, Wei-Gang.

-

Wang, Yi.

-

Wu, D..

-

Wu, Zhongzu.

-

Yang, M..

-

Yang, T. C..

-

Zhang, Hongsheng.

-

Zhao, HongSheng.

-

Zheng, Jia-Qing.

-

Zhou, Ji-Lin.

-

Zhou, Xu.