sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Yin, Shaoyu

Normalized to: Yin, S.

13 article(s) in total. 48 co-authors, from 1 to 6 common article(s). Median position in authors list is 2,0.

Co-author(s):

Abdalla, E..

-

Brinchmann, J..

-

Cao, Z..

-

Chen, Jiansheng.

-

Chen, Xuelei.

-

Chen, Y. -M..

-

Cui, Chenzhou.

-

Deng, L..

-

Diederix, Jeroen.

-

Du, Kai.

-

Fan, Dongwei.

-

Fan, Yi-Zhong.

-

Flores, H..

-

Gao, Na.

-

Hammer, F..

-

Han, X. H..

-

He, Boliang.

-

Hong, Zhi.

-

Kater, Maarten.

-

Liang, Y. C..

-

Li, Cheng.

-

Lin, Chia-Hsien.

-

Ling, Yi.

-

Li, Shuang-Liang.

-

Liu, Lei.

-

Liu, Molin.

-

Li, Zhongmu.

-

Mi, L. -G..

-

Qiao, Cong-Feng.

-

Rodrigues, M..

-

Song, W. B..

-

Stoof, H. T. C..

-

Su, Liying.

-

Su, Ru-Keng.

-

van Heugten, J. J. R. M..

-

Vink, J..

-

Wang, Bin.

-

Wang, Charles H. -T..

-

Wang, J. -M..

-

Wan, Wanghui.

-

Xiao, Jian.

-

Xu, Y..

-

Yang, Soung-Chul.

-

Yang, Y. J..

-

Yang, Z..

-

Yu, Cong.

-

Zhang, B..

-

Zhang, Hongsheng.