sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Ye, Shu-Hua

Normalized to: Ye, S.

5 article(s) in total. 47 co-authors, from 1 to 3 common article(s). Median position in authors list is 6,0.

Co-author(s):

An, Tao.

-

Chancia, R. O..

-

Chen, Xuelei.

-

Cowley, S. C..

-

Dhingra, D..

-

Dong, Yongwei.

-

Fan, Q. W..

-

Fu, L..

-

Guo, Qi.

-

Hansen, Carl J..

-

Hedman, Matthew M..

-

Hong, X. -Y..

-

Jaiswal, S..

-

Jiang, D. R..

-

Kong, D. F..

-

Lao, B. -Q..

-

Lee, K. J..

-

Liang, S. L..

-

Li, Bao-An.

-

Li, J..

-

Ling, Quan-Bao.

-

Liu, Lei.

-

Liu, Q. Z..

-

Lv, Weijia.

-

Manchester, R. N..

-

Mohan, P..

-

Nicholson, P..

-

Portyankina, G..

-

Provan, Gabrielle.

-

Qian, Zhi-Han.

-

Shen, Z. -Q..

-

Wang, Guobin.

-

Wang, J. -M..

-

Weltevrede, P..

-

Wu, Fengquan.

-

Wu, Xue-Bing.

-

Wu, Yanqin.

-

Yan, Z..

-

Yuan, J. P..

-

Zhang, Jun.

-

Zhang, Xiao-Ling.

-

Zhang, Zhi-Bin.

-

Zhao, Ruijuan.

-

Zheng, Weikang.

-

Zheng, Zheng.

-

Zhong, Wuhan.

-

Zuo, X. Q..