sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Yao, J.

Normalized to: Yao, J.

18 article(s) in total. 62 co-authors, from 1 to 5 common article(s). Median position in authors list is 2,0.

Co-author(s):

Agashe, Anish.

-

Ahn, Kyungjin.

-

Asorey, Jacobo.

-

Bortoletto, Favio.

-

Chen, Bin.

-

Chen, Jiansheng.

-

Dubbeldam, C. M..

-

Faccioli, Lorenzo.

-

Gao, J..

-

Ghosh, Swarna Kanti.

-

Huang, Y. F..

-

Hudec, R..

-

Ishak, Mustapha.

-

Jiang, Bing.

-

Ji, Jianghui.

-

Jin, Shoko.

-

Jullo, Eric.

-

Kim, Jongsoo.

-

Kneib, J-P..

-

Li, A..

-

Lin, W. P..

-

Liu, Xiang.

-

Lu, H..

-

Lv, Z. P..

-

Manchester, R. N..

-

Norrie, C..

-

Parkinson, David.

-

Pedersen, Eske M..

-

Pina, L..

-

Preuss, W..

-

Prieto, E..

-

Ramsay-Howat, Suzie.

-

Robertson, Denis.

-

Santos, L. G. dos.

-

Schmoll, J..

-

Schultheis, M..

-

Shan, H. Y..

-

Shao, Z. Y..

-

Shen, Chenglong.

-

Shi, F..

-

Smith, Martin C..

-

Song, Yong-Seon.

-

Troxel, M. A..

-

Villela, Thyrso.

-

Wang, Min.

-

Wang, N..

-

Wang, Sheng.

-

Wang, Yi.

-

Xiang, M. -S..

-

Xia, Y..

-

Xu, Hao.

-

Ye, Pinzhong.

-

Yuan, H. -B..

-

Zhang, Hongsheng.

-

Zhang, Jun.

-

Zhang, Le.

-

Zhang, Pengjie.

-

Zhao, HongSheng.

-

Zhao, Wen.

-

Zhao, X. H..

-

Zhao, Y. H..

-

Zuo, Shifan.