sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Yanin, A. F.

Normalized to: Yanin, A.

13 article(s) in total. 74 co-authors, from 1 to 13 common article(s). Median position in authors list is 12,0.

Co-author(s):

Andreev, M. V..

-

Berkova, M..

-

Bezrukov, L. B..

-

Boliev, M. M..

-

Bugaev, Edgar.

-

Butkevich, Alexey G..

-

Chernyaev, A. B..

-

Ding, L. K..

-

Dorman, L..

-

Dzaparova, I. M..

-

Dzhappuev, D. D..

-

Enqvist, T..

-

Föhr, V..

-

Fynbo, H..

-

Gangapshev, A. M..

-

Gaponenko, A. N..

-

Gavrilyuk, Yu. M..

-

Gorbacheva, E. A..

-

Guliev, Zh. Sh..

-

Inzhechik, L. V..

-

Jämsén, T..

-

Joutsenvaara, J..

-

Karpikov, Ivan.

-

Karpov, Sergey.

-

Keränen, P..

-

Khadzhiev, M. M..

-

Khaerdinov, N. S..

-

Klimai, Peter.

-

Klimenko, N. F..

-

Kochkarov, M. M..

-

Kostyuk, M..

-

Kudenko, Yu..

-

Kudzhaev, A. U..

-

Kurenya, A..

-

Kuusiniemi, P..

-

Laitala, H..

-

Lehtola, M..

-

Lidvansky, A. S..

-

Lubsandorzhiev, B. K..

-

Mattila, A..

-

Mikhailova, O. I..

-

Mikheyev, S..

-

Mineev, O. V..

-

Narkilahti, J..

-

Novoseltseva, R. V..

-

Novoseltsev, Yu. F..

-

Olanterä, L..

-

Peltoniemi, J..

-

Petkov, Valery.

-

Ptitsyna, Ksenia.

-

Räihä, T..

-

Remes, H..

-

Reponen, M..

-

Romanenko, V. S..

-

Roos, Matts.

-

Rubtsov, G. I..

-

Sarkamo, J..

-

Sergeev, Andrei.

-

Shen, Chenglong.

-

Slupecki, M..

-

Smirnov, D. V..

-

Striganov, P. S..

-

Troitsky, S. V..

-

Trzaska, W..

-

Usoskin, I. G..

-

Vaittinen, M..

-

Volchenko, G. V..

-

Volchenko, V. I..

-

Yakimenko, S. P..

-

Yanke, V..

-

Zhang, Zhi-Bin.

-

Zhezher, Yana V..

-

Zhu, Q..

-

Zhuravleva, K. V..