sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Yang, Kwei-Chou

Normalized to: Yang, K.

26 article(s) in total. 44 co-authors, from 1 to 8 common article(s). Median position in authors list is 2,0.

Co-author(s):

Cao, Wenda.

-

Chen, Fang.

-

Cheng, X..

-

Chen, P..

-

Chen, Xuelei.

-

Chen, Y. -M..

-

Dai, Y..

-

Ding, M. D..

-

Dong, Jiang.

-

Du, G. H..

-

Fang, C..

-

Guo, Yan.

-

Hao, Q..

-

Hong, J..

-

Hou, Y. H..

-

Hu, Q..

-

Jiang, D. R..

-

Li, Cheng.

-

Li, J..

-

Li, Miao.

-

Li, Tipei.

-

Liu, R..

-

Li, X..

-

Li, Y. J..

-

Li, Zhongmu.

-

Longcope, D. W..

-

Ouyang, Y..

-

Qiao, H. A..

-

Qiu, Jing-Mei.

-

Qiu, Taotao.

-

Ren, Zhiyuan.

-

Shen, Z. -Q..

-

Sun, Jianyong.

-

Tsai, Ho-Chin.

-

Wang, Bin.

-

Wang, J. -M..

-

Wang, Wei-Gang.

-

Wu, Yanqin.

-

Zhang, Jun.

-

Zhang, Q..

-

Zheng, R. L. White W..

-

Zhu, Chunhua.

-

Zong, W. G..

-

Zou, P..