sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Yanagitani, Kazuki

Normalized to: Yanagitani, K.

3 article(s) in total. 41 co-authors, from 1 to 3 common article(s). Median position in authors list is 7,0.

Co-author(s):

Baji, Hiroyuki.

-

Cooray, Suchetha.

-

Hatakeyama, Takuya.

-

Kajikawa, Ayumi.

-

Kaneko, H..

-

Kishida, Nozomi.

-

Kita, Shoichiro.

-

Kohno, Kotaro.

-

Komatsuzaki, Ryusei.

-

Kuno, N..

-

Kuroda, Mayu.

-

Matsumoto, Naoko.

-

Miyamoto, Y..

-

Morokuma-Matsui, Kana.

-

Muraoka, Kazuyuki.

-

Nakai, N..

-

Nakanishi, H..

-

Nakanishi, Koichiro.

-

Noma, Yuto.

-

Oi, Nagisa.

-

Pan, Hong-Jian.

-

Saita, Chey.

-

Salak, Dragan.

-

Sato, Y..

-

Segawa, Y..

-

Seta, Masumichi.

-

Shibata, S..

-

Sorai, Kazuo.

-

Takeda, M..

-

Takeuchi, T. T..

-

Tanaka, T..

-

Tashiro, Tohru.

-

Tomiyasu, Yuto.

-

Tosaki, Tomoka.

-

Ueno, Satoru.

-

Umei, M..

-

Watanabe, Yusuke.

-

Yajima, Y..

-

Yashima, Yu.

-

Yasuda, A..

-

Yoda, Moe.