sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Yamashita, Yuichiro

Normalized to: Yamashita, Y.

4 article(s) in total. 102 co-authors, from 1 to 2 common article(s). Median position in authors list is 20,5.

Co-author(s):

Adachi, Yasuki.

-

Andersson, Viktor.

-

Arimoto, M..

-

Axelsson, M..

-

Bettolo, C. Marini.

-

Björnsson, C-I..

-

Bogaert, Gilles.

-

Burns, Ross A..

-

Carlson, P..

-

Chibueze, James O..

-

Choi, Yun-Young.

-

Craig, William.

-

Ekeberg, Tomas.

-

Engdegård, O..

-

Fukazawa, Y..

-

Gunji, Shuichi.

-

Hachisuka, K..

-

Hada, Kazuhiro.

-

Hagiwara, Y..

-

Hamada, Shota.

-

Handa, Toshihiro.

-

Hashimoto, Masa-aki.

-

Hirano, Koichi.

-

Hirata, Yoshitaka.

-

Hirota, Tomoya.

-

Hjalmarsdotter, L..

-

Honma, Mareki.

-

Ichikawa, Takashi.

-

Imai, H..

-

Inenaga, Daichi.

-

Ishikawa, T..

-

Iwan, Bianca.

-

Jike, Takaaki.

-

Kamae, T..

-

Kameya, O..

-

Kanai, Y..

-

Kaseda, Daichi.

-

Kataoka, J..

-

Kawai, N..

-

Kazejev, Jaroslav.

-

Kim, Jongsoo.

-

Kim, Mi Kyoung.

-

Kimura, Rafael.

-

Kiss, M..

-

Klamra, W..

-

Kobayashi, Hideyuki.

-

Kono, Yusuke.

-

Kurayama, Tomoharu.

-

Larsson, S..

-

Madejski, G..

-

Matsuno, Masako.

-

Mizuno, T..

-

Morita, Atsuko.

-

Motogi, K..

-

Murase, Takeru.

-

Nagayama, Takumi.

-

Nakagawa, Akiharu.

-

Nakanishi, H..

-

Ng, J..

-

Niinuma, Kotaro.

-

Nishi, Junya.

-

Oh, Chung Sik.

-

Omodaka, Toshihiro.

-

Oyadomari, Miyako.

-

Oyama, Tomoaki.

-

Pearce, M..

-

Ryde, F..

-

Saikawa, Ken'ichi.

-

Sakai, Daisuke.

-

Sakai, Norisuke.

-

Sawada-Satoh, S..

-

Shibata, Kazunari.

-

Shizugami, Makoto.

-

Sudo, Jun.

-

Sugiyama, Koichiro.

-

Suhonen, Markus.

-

Sunada, Kazuyoshi.

-

Suzuki, S..

-

Tajima, H..

-

Takahashi, Hiromitsu.

-

Takahashi, K..

-

Takahashi, T..

-

Tamura, Yoshiaki.

-

Tanaka, T..

-

Tazaki, Fumie.

-

Thurston, Timothy.

-

Ueno, M..

-

Ueno, Yuji.

-

Uno, Yuri.

-

Urago, Riku.

-

Varner, G..

-

VERA collaboration.

-

Wada, Keiichi.

-

Wu, Yanqin.

-

Yamaguchi, Masahide.

-

Yamamoto, K..

-

Yamashita, Kazuyoshi.

-

Yamauchi, A..

-

Ylinen, Tomi.

-

Yoshida, Daisuke.

-

Yoshida, Hiroaki.

-

Yuda, Akito.