sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Yamamuro, T.

Normalized to: Yamamuro, T.

15 article(s) in total. 171 co-authors, from 1 to 7 common article(s). Median position in authors list is 10,0.

Co-author(s):

Abe, Lyu.

-

Acke, B..

-

Aerts, C..

-

Aguiar, M..

-

Ando, Hiroyasu.

-

Aoki, T..

-

Aoki, Wako.

-

Aono, K..

-

Asano, Katsuaki.

-

Baba, N..

-

Beck, P..

-

Béjar, V. J. S..

-

Bierden, P..

-

Bloemen, S..

-

Carrier, F..

-

Cohen, M..

-

Cornelissen, Steven.

-

Corsaro, E..

-

Crouzet, Nicolas.

-

Degroote, P..

-

de Leon, J..

-

De Ridder, J..

-

Doi, Mamoru.

-

Eggenberger, P..

-

Enya, K..

-

Feinberg, Michael.

-

Fischer, D. A..

-

Fuentes, S. A. Sans.

-

Fujishiro, N..

-

Fujiwara, H..

-

Fujiwara, Kazuki.

-

Fukagawa, Misato.

-

Fukui, A..

-

Guyon, Olivier.

-

Handa, Toshihiro.

-

Harakawa, Hiroki.

-

Hayano, Y..

-

Haze, Kanae.

-

Hidalgo, D..

-

Hillen, M..

-

Honda, Mitsuru.

-

Hori, Y..

-

Ida, Shigeru.

-

Ikeda, Y..

-

Ishigaki, M..

-

Ishihara, D..

-

Ita, Yoshifusa.

-

Itoh, Satoshi.

-

Itoh, Yoichi.

-

Izumiura, H..

-

Kallinger, Thomas.

-

Kambe, Eiji.

-

Kamiya, Tomohiro.

-

Kamizuka, T..

-

Kaneda, Hidehiro.

-

Kataza, H..

-

Kato, Daisuke.

-

Kato, N..

-

Kawada, M..

-

Kawara, K..

-

Kim, Woong-Tae.

-

Kitagawa, Y..

-

Klagyivik, P..

-

Kohno, Kotaro.

-

Kokubo, Eiichiro.

-

Komatsu, K..

-

Komugi, S..

-

Konishi, Masahiro.

-

Koshida, S..

-

Kotani, Taro.

-

Koyano, H..

-

Kusakabe, Nobuhiko.

-

Lam, C. W..

-

Luque, R..

-

Manabe, Seiji.

-

Marcos-Arenal, P..

-

Mathias, P..

-

Matsuhara, Hideo.

-

Matsumoto, T..

-

Matsunaga, N..

-

Matsuo, Takeshi.

-

Matthews, J. A. J..

-

Miglio, A..

-

Minezaki, T..

-

Mita, M..

-

Mitani, S..

-

Miyata, Takashi.

-

Monelli, M..

-

Montañés-Rodríguez, P..

-

Moravveji, Ehsan.

-

Mori, M..

-

Morokuma, Tomoki.

-

Motohara, Kentaro.

-

Murakami, Hiroshi.

-

Murakami, N..

-

Murgas, F..

-

Nagayama, S..

-

Nakagawa, Takao.

-

Nakamura, Takashi.

-

Nakashima, A..

-

Narita, Norio.

-

Nishikawa, J..

-

Nishiumi, Taku.

-

Nishiyama, Masako.

-

Ohsawa, R..

-

Ohyama, Y..

-

Okada, Kyoko.

-

Okada, N..

-

Okamoto, B..

-

Okita, K..

-

Omiya, Masashi.

-

Onaka, Takashi.

-

Onitsuka, Masahiro.

-

Ootsubo, T..

-

Oreiro, R..

-

Oscoz, Álex.

-

Oseki, Shinji.

-

Østensen, R..

-

Oyabu, Shinki.

-

Oya, S..

-

Palle, E..

-

Pápics, P..

-

Parviainen, H..

-

Pearson, Chris.

-

Prieto, Joaquin P..

-

Ryu, Tsuguru.

-

Saesen, S..

-

Sakai, Satoshi.

-

Sakamoto, A..

-

Sakon, Itsuki.

-

Sako, S..

-

Sato, Bun'ei.

-

Sato, Takahiro.

-

Schmid, V. S..

-

Shibai, H..

-

Shimizu, Yutaka.

-

Soyano, Takao.

-

Sumi, Takahiro.

-

Tajitsu, Akito.

-

Takagi, Toshinobu.

-

Takahashi, Ai.

-

Takahashi, Hiromitsu.

-

Takami, Michihiro.

-

Takeuchi, Shingo.

-

Takeyama, N..

-

Tamura, M..

-

Tamura, Yoshiaki.

-

Tanabe, T..

-

Tanabé, T..

-

Tanaka, Masayuki.

-

Tarusawa, Kenichi.

-

Tateuchi, K..

-

Toshikawa, Koji.

-

Uchida, H..

-

Uchimoto, Yuka Katsuno.

-

Uchiyama, M..

-

Uemizu, K..

-

Ueno, M..

-

Usui, F..

-

Van Winckel, H..

-

Verhoelst, T..

-

Wada, Takehiko.

-

Waelkens, Ch..

-

Watanabe, N..

-

Watarai, Hidenori.

-

Yamashita, Takuya.

-

Yamawaki, T..

-

Yanagisawa, K..

-

Yoshida, Michitoshi.

-

Yoshii, Y..

-

Zwintz, K..