sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Yamada, K.

Normalized to: Yamada, K.

23 article(s) in total. 69 co-authors, from 1 to 14 common article(s). Median position in authors list is 1,0.

Co-author(s):

Akahori, Takuya.

-

Aoki, Seiichiro.

-

Asada, Hideki.

-

Fushimi, Naomasa.

-

Gouda, Naoteru.

-

Hamada, Ken-ji.

-

Hara, T..

-

Ichita, Takumi.

-

Inaba, Satoshi.

-

Inoue, Tsuyoshi.

-

Iono, D..

-

Ishiguro, Katsuhiko.

-

Ito, Y..

-

Iwama, Hirofumi.

-

Iyono, Atsushi.

-

Kageyama, Akira.

-

Kaneda, Hidehiro.

-

Kawabe, Ryohei.

-

Kawahara, Hajime.

-

Kikuchi, Daiki.

-

Kitayama, Tetsu.

-

Kodama, Kie.

-

Kohno, Kotaro.

-

Komatani, Ryosuke.

-

Komatsu, E..

-

Komatsu, Masahiro.

-

Kosaka, Tatsuro.

-

Masada, Youhei.

-

Matsuo, H..

-

Miyanishi, Motoaki.

-

Mizutani, Fukashi.

-

Morishima, Kunihiro.

-

Morishita, Misaki.

-

Nagata, H..

-

Nakamura, Masanori.

-

Nakano, T..

-

Narikawa, Tatsuya.

-

Nishio, Akira.

-

Niwa, K..

-

Okada, Y..

-

Okawara, Hiroki.

-

Omoto, Naoya.

-

Onaka, Takashi.

-

Ono, T..

-

Ota, Naomi.

-

Otsuka, Naoto.

-

Ozaki, Keita.

-

Rokujo, Hiroki.

-

Sato, O..

-

Shibayama, Emi.

-

Suto, Yasushi.

-

Suzuki, Akihiro.

-

Suzuki, T..

-

Tajiri, Y. Y..

-

Takahashi, Hiromitsu.

-

Takahashi, S..

-

Takakuwa, S..

-

Takizawa, Motokazu.

-

Tanaka, Ryo.

-

Tanaka, T..

-

Tateishi, Yurie.

-

Tawa, Shuichi.

-

Tsuchiya, T..

-

Tsutsumi, Takahiro.

-

Yabu, Misato.

-

Yamaguchi, Masahide.

-

Yamamoto, Satoru.

-

Yoshikawa, K..

-

Yoshimoto, M..