sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Yajima, Y.

Normalized to: Yajima, Y.

6 article(s) in total. 83 co-authors, from 1 to 4 common article(s). Median position in authors list is 13,0.

Co-author(s):

Abe, Keichi.

-

Anraku, K..

-

Asaoka, Y..

-

Baji, Hiroyuki.

-

Cooray, Suchetha.

-

Espada, D..

-

Fujikawa, M..

-

Fuke, H..

-

Haino, S..

-

Hatakeyama, Takuya.

-

Imori, M..

-

Izumi, Keisuke.

-

Kajikawa, Ayumi.

-

Kaneko, H..

-

Kishida, Nozomi.

-

Kita, Shoichiro.

-

Kobayashi, Masakazu A. R..

-

Komatsuzaki, Ryusei.

-

Kuno, N..

-

Kuroda, Mayu.

-

Maeno, T..

-

Makida, Y..

-

Matsuda, S..

-

Matsui, N..

-

Matsukawa, T..

-

Matsumoto, H..

-

Matsumoto, Naoko.

-

Matsunaga, H..

-

Mitchell, J. W..

-

Mitsui, T..

-

Miyamoto, Y..

-

Moiseev, Alexander A..

-

Morokuma-Matsui, Kana.

-

Motoki, M..

-

Muraoka, Kazuyuki.

-

Nakai, N..

-

Nakanishi, H..

-

Nishimura, Jun.

-

Noma, Yuto.

-

Nozaki, M..

-

Oi, Nagisa.

-

Orito, S..

-

Ormes, Jonathan F..

-

Pan, Hong-Jian.

-

Pettitt, A. N..

-

Saeki, T..

-

Saita, Chey.

-

Sakai, Manabu.

-

Salak, Dragan.

-

Sanuki, T..

-

Sasaki, Misao.

-

Sato, Y..

-

Segawa, Y..

-

Seo, E. S..

-

Seta, Masumichi.

-

Shibata, S..

-

Shikaze, Y..

-

Sonoda, T..

-

Sorai, Kazuo.

-

Streitmatter, R. E..

-

Suzuki, J..

-

Takeda, M..

-

Takeuchi, T. T..

-

Tanaka, K..

-

Tanaka, T..

-

Tanizaki, K..

-

Tashiro, Tohru.

-

Tomiyasu, Yuto.

-

Ueda, I..

-

Ueno, Satoru.

-

Umei, M..

-

Wang, J. -M..

-

Watanabe, Yusuke.

-

Yamagami, Y..

-

Yamamoto, A..

-

Yamamoto, Y..

-

Yamato, K..

-

Yanagitani, Kazuki.

-

Yashima, Yu.

-

Yasuda, A..

-

Yoda, Moe.

-

Yoshida, Takashi.

-

Yoshimura, K..