sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Yajima, Hidenobu

Normalized to: Yajima, H.

42 article(s) in total. 114 co-authors, from 1 to 12 common article(s). Median position in authors list is 2,0.

Co-author(s):

Abel, Tom.

-

Abe, M..

-

Arata, Shohei.

-

Armus, Lee.

-

Asaba, Shinsuke.

-

Behrens, Christoph.

-

Bianchi, S..

-

Blain, A. W..

-

Bocchio, M..

-

Bradford, Matt.

-

Choi, J. H..

-

Ciardullo, R..

-

Clements, David L..

-

Dannerbauer, H..

-

Egami, Eiichi.

-

Fernández-Ontiveros, Juan Antonio.

-

Ferrara, A..

-

Fujimoto, Shin-ichirou.

-

Fukushima, H..

-

Gallerani, S..

-

González-Alfonso, Eduardo.

-

Griffin, Matt.

-

Gronwall, C..

-

Gruppioni, C..

-

Gu, Minfeng.

-

Harikane, Yuichi.

-

Hasegawa, Kenji.

-

Higuchi, Ryou.

-

Hosokawa, Takashi.

-

Ichiki, Kiyotomo.

-

Inayoshi, Kohei.

-

Inoue, Akio K..

-

Inoue, Susumu.

-

Ishiyama, Tomoaki.

-

Itoh, R..

-

Ivison, R. J..

-

Iwata, Ikuru.

-

Kaneda, Hidehiro.

-

Kashikawa, Nobunari.

-

Kashiyama, Kazumi.

-

Kawanomoto, S..

-

Khochfar, S..

-

Kikuchihara, Shotaro.

-

Kikuta, Satoshi.

-

Kobayashi, Masakazu A. R..

-

Kohno, Kotaro.

-

Konno, Akira.

-

Kubota, Kaori.

-

Kusakabe, Haruka.

-

Lee, Chang Won.

-

Li, Y. J..

-

Madden, S..

-

Maji, Moupiya.

-

Marassi, S..

-

Matsuhara, Hideo.

-

Mawatari, K..

-

Mori, M..

-

Nagamine, Kentaro.

-

Nagao, T..

-

Najarro, Paco.

-

Nakagawa, Takao.

-

Nakajima, K..

-

Nakamoto, Taishi.

-

Nakamura, Takashi.

-

Nakauchi, Daisuke.

-

Oliver, S..

-

Omukai, K..

-

Onaka, Takashi.

-

Ono, Yoshiaki.

-

Ouchi, Masami.

-

Pallottini, A..

-

Park, K..

-

Pearson, Chris.

-

Perez-Fournon, I..

-

Pérez-González, P. G..

-

Pindor, Bartosz.

-

Rauch, Michael.

-

Ricotti, Massimo.

-

Romano-Diaz, Emilio.

-

Schaerer, Daniel.

-

Schneider, R..

-

Scott, D..

-

Semelin, B..

-

Serjeant, Stephen.

-

Shibuya, T..

-

Shimabukuro, Hayato.

-

Shimasaku, Kazuhiro.

-

Shimizu, Ikkoh.

-

Shlosman, Isaac.

-

Smith, J. Allyn.

-

Sobacchi, Emanuele.

-

Spinoglio, Luigi.

-

Sugimura, Kazuyuki.

-

Sugiyama, Naoshi.

-

Suwa, Yudai.

-

Suzuki, H..

-

Takahashi, K..

-

Tanaka, T..

-

Taniguchi, Y..

-

Tashiro, Hiroyuki.

-

Thompson, Rodger I..

-

Todoroki, Keita.

-

Tsujikawa, Shinji.

-

Umemura, Masayuki.

-

Vallini, Livia.

-

van der Tak, Floris.

-

Vecchia, Claudio Dalla.

-

Wada, Takehiko.

-

Webster, Rachel L..

-

Yokoyama, Shuichiro.

-

Yoshikawa, K..

-

Yoshiura, Shintaro.

-

Zhang, Hongsheng.

-

Zhu, Q..