sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Yadoumaru, Y.

Normalized to: Yadoumaru, Y.

3 article(s) in total. 57 co-authors, from 1 to 3 common article(s). Median position in authors list is 25,0.

Co-author(s):

Abe, M..

-

Ajiki, M..

-

Ando, Hiroyasu.

-

Aoki, Kentaro.

-

Asai, R..

-

Deng, Jinsong.

-

Ebizuka, N..

-

Fujita, Shinobu S..

-

Hasegawa, Sunao.

-

Hayashi, Masahiko.

-

Ichikawa, Shin-ichi.

-

Inata, Motoko.

-

Ishiguro, M..

-

Iye, Masanori.

-

Jeffery, David J..

-

Kakazu, Yuko.

-

Kashikawa, Nobunari.

-

Kawabata, K..

-

Kawara, K..

-

Kitazato, Kohei.

-

Kodama, Tadayuki.

-

Komiyama, Yutaka.

-

Kosugi, George.

-

Maeda, Kei-ichi.

-

Mazzali, P..

-

Misawa, Toru.

-

Murayama, T..

-

Nagao, T..

-

Nakata, Fumiaki.

-

Nishihara, S..

-

Nishimura, Tetsuo.

-

Nomoto, K..

-

Nonaka, Hidenori.

-

Ogasawara, R..

-

Ohba, Yohei.

-

Ohyama, Y..

-

Okamura, Sadanori.

-

Okita, K..

-

Okyudo, Masami.

-

Ota, Kazuaki.

-

Oyabu, Shinki.

-

Ozawa, Tomohiko.

-

Saito, Y..

-

Sanders, D. B..

-

Sarugaku, Yuki.

-

Sasaki, Toshiyuki.

-

Sekiguchi, K..

-

Shimizu, Yutaka.

-

Shioya, Y..

-

Taguchi, Hiroki.

-

Takata, Tadafumi.

-

Tanaka, I..

-

Taniguchi, Y..

-

Veilleux, S..

-

Yamada, T..

-

Yoshida, Michitoshi.

-

Yoshizumi, C..