sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Xue, Zhen

Normalized to: Xue, Z.

20 article(s) in total. 61 co-authors, from 1 to 13 common article(s). Median position in authors list is 3,0.

Co-author(s):

An, Zhenghua.

-

Bai, Xue-Ning.

-

Cai, Xiao.

-

Cao, J..

-

Cao, Wenda.

-

Chen, Gang.

-

Cheng, X..

-

Chen, Y. -M..

-

Cui, Wei.

-

Deng, H..

-

Deng, L..

-

Fang, Jun.

-

Feng, S. W..

-

Feng, Xueshang.

-

Ge, Yongshuai.

-

Guo, 2Qiaoling.

-

Guo, Qi.

-

He, Jian-Hua.

-

Hu, Tao.

-

Jiang, C. Y..

-

Ji, Hantao.

-

Kong, 3Defang.

-

Kong, D. F..

-

Liang, Edison.

-

Li, Bao-An.

-

Lin, D..

-

Li, Q..

-

Li, Tipei.

-

Liu, Ji-Ren.

-

Liu, Yuan.

-

Li, Zhongmu.

-

Lu, Ju-Fu.

-

Lu, Q. M..

-

Ma, L..

-

Mei, Zhixing.

-

Ning, Fu J..

-

Pan, G. M..

-

Priest, E. R..

-

Qu, Z. Q..

-

Schaefer, B. E..

-

Song, Hua-Gang.

-

Sun, X. H..

-

Wang, Bin.

-

Wang, F. Y..

-

Wang, J. -M..

-

Wang, Ran.

-

Wang, Yi.

-

Wang, Z..

-

Xiang, Yongyuan.

-

Xie, Yi.

-

Xu, C. K..

-

Yang, Lihua.

-

Yang, Y. J..

-

Yan, Xiaoli.

-

Yu, B..

-

Zhang, Jun.

-

Zhang, Shuang Nan.

-

Zhan, Liang.

-

Zhao, L..

-

Zheng, R. L. White W..

-

Zhou, Li-Yong.