sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Xiong, D. R.

Normalized to: Xiong, D.

30 article(s) in total. 73 co-authors, from 1 to 11 common article(s). Median position in authors list is 2,5.

Co-author(s):

Bai, J. M..

-

Chang, Lei.

-

Chan, K. C..

-

Cha, Yongjuan.

-

Chen, D..

-

Cheng, Q. L..

-

Chen, Y. -M..

-

Christensen-Dalsgaard, J..

-

Dai, Zi-Gao.

-

Deng, L..

-

Ding, N..

-

Ding, X. H..

-

Du, L. M..

-

Fan, J. H..

-

Fan, Xiaohui.

-

Fan, Yi-Zhong.

-

Feng, Hua.

-

Feng, Yuxin.

-

Geng, Xuemin.

-

Gu, Minfeng.

-

Guo, Xin-Heng.

-

Gu, Qu-Sheng.

-

He, Song.

-

Hong, Seung Soo.

-

Huang, Xuguang.

-

Ji, Kai-Fan.

-

Lan, Mi-Xiang.

-

Lei, Wei-Hua.

-

Li, Bao-An.

-

Li, J..

-

Li, Shuang-Liang.

-

Liu, Hongya.

-

Liu, Wen-Po.

-

Liu, Z. T..

-

Li, Zhongmu.

-

Lou, Ke.

-

Lu, K. -X..

-

Lun, Baoli.

-

Luo, D..

-

Mao, Jirong.

-

Qin, Sheng-Li.

-

Tan, He-Ping.

-

Tian, Chun-Lin.

-

Wang, Charles H. -T..

-

Wang, F. Y..

-

Wang, J. -M..

-

Wang, K. -S..

-

Wang, Sheng.

-

Wang, Xiang-Yu.

-

Wang, Yi.

-

Wang, Z..

-

Wu, Xue-Bing.

-

Xie, Z. H..

-

Xing, Li-Feng.

-

Xin, Y..

-

Xue, Rui.

-

Xu, J. W..

-

Xu, Lixin.

-

Xu, Y..

-

Yan, Dahai.

-

Ye, K..

-

Ying, Mei.

-

Yi, T. F..

-

Yi, Weimin.

-

Yu, X. Q..

-

Zhang, Chengwu.

-

Zhang, Hongsheng.

-

Zhang, Jun.

-

Zhang, Ray.

-

Zhang, Xiao-Ling.

-

Zhao, Y. H..

-

Zheng, Xian Zhong.

-

Zheng, Y..