sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Xing, Qianfan

Normalized to: Xing, Q.

4 article(s) in total. 31 co-authors, from 1 to 3 common article(s). Median position in authors list is 10,5.

Co-author(s):

Aoki, Wako.

-

Carlin, Jeffrey L..

-

Casagrande, L..

-

Chang, J..

-

Chen, Y. -M..

-

Honda, Satoshi.

-

Ishigaki, M..

-

Kong, Xianglong.

-

Liang, Xue.

-

Li, Cheng.

-

Li, Hui.

-

Li, J..

-

Liu, C..

-

Matsuno, Tadafumi.

-

Miho, Ishigaki.

-

Rix, Hans-Walter.

-

Shi, J. R..

-

Suda, Takuma.

-

Tadafumi, Matsuno.

-

Takata, M..

-

Tian, H..

-

Wu, Yanqin.

-

Xiang, M. -S..

-

Xue, X. -X..

-

Yang, Chao-Chin.

-

Yong, David.

-

Zhang, B..

-

Zhang, Le.

-

Zhao, Gong-Bo.

-

Zhao, J. L..

-

Zhong, J. Y..