sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Xing, Li-Feng

Normalized to: Xing, L.

5 article(s) in total. 41 co-authors, from 1 to 3 common article(s). Median position in authors list is 3,0.

Co-author(s):

Bai, J. M..

-

Chang, Lei.

-

Chen, D..

-

Ding, X. H..

-

Fan, Yi-Zhong.

-

Feng, Hua.

-

Feng, Yuxin.

-

He, Song.

-

Ji, Kai-Fan.

-

Li, J..

-

Liu, Hongya.

-

Liu, Wen-Po.

-

Liu, Z. T..

-

Li, Y. J..

-

Li, Zhongmu.

-

Lou, Ke.

-

Lu, K. -X..

-

Lun, Baoli.

-

Mao, Jirong.

-

Pedrycz, Witold.

-

Qin, Sheng-Li.

-

Shi, J. R..

-

Tan, He-Ping.

-

Wang, Charles H. -T..

-

Wang, J. -M..

-

Wang, Xiang-Yu.

-

Wei, Jianyan.

-

Wu, G. X..

-

Xiao, Mengjiao.

-

Xin, Y..

-

Xiong, D. R..

-

Xu, J. W..

-

Xu, Lixin.

-

Ye, K..

-

Ying, Mei.

-

Yi, Weimin.

-

Yu, X. Q..

-

Zhang, Jun.

-

Zhang, Ray.

-

Zhang, Xiao-Ling.

-

Zheng, Xian Zhong.