sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Xing, Hao-Yang

Normalized to: Xing, H.

5 article(s) in total. 83 co-authors, from 1 to 11 common article(s). Median position in authors list is 54,0.

Co-author(s):

Bai, Yang.

-

Bi, Yi.

-

Chang, J..

-

Cheng, J. X..

-

Chen, Ning.

-

Chen, Q. R..

-

Chen, Y. -M..

-

Chuang, You-Chun.

-

Dend, Zhi.

-

Deng, Z. G..

-

Du, Cui-Hua.

-

Du, Qiang.

-

Gong, Hao.

-

Hao, Xuewen.

-

He, Han.

-

He, Qing-Ju.

-

Huang, H-C..

-

Huang, T. -Y..

-

Hu, Xue-Peng.

-

Jiang, Homin.

-

Kang, Kicheon.

-

Liao, Heng-Ye.

-

Li, Hui.

-

Li, J..

-

Lin, Feng-Li.

-

Lin, Shin-Ted.

-

Liu, Siming.

-

Liu, Yuan.

-

Li, X..

-

Li, Y. J..

-

Lu, L..

-

Lü, L. C..

-

Lv, Lian-Zhong.

-

Ma, Hong-Ru.

-

Mao, Shude.

-

Qin, Jian-Qiang.

-

Ren, J. R..

-

Ruan, Xi-Chao.

-

Shen, Man-Bin.

-

Singh, L. P..

-

Singh, Meenakshi.

-

Soma, Arun Kumar.

-

Su, J. B..

-

Tang, Chien-Jen.

-

Tang, Zhi-Cheng.

-

Tseng, Chien-Yao.

-

Wang, J. -M..

-

Wang, Lifan.

-

Wang, Q. Daniel.

-

Wang, Xiang-Yu.

-

Wong, H. T..

-

Wong, T..

-

Wu, Sheng-Miao.

-

Wu, W..

-

Wu, Yanqin.

-

Xianyu, Zhong-Zhi.

-

Xiao, R. Q..

-

Xue, Tao.

-

Xu, Fanrong.

-

Xu, X. W..

-

Xu, Y..

-

Yang, Chao-Chin.

-

Yang, Lihua.

-

Yang, Soung-Chul.

-

Yi, Nan.

-

Yu, Cong.

-

Yue, Q..

-

Yu, Hongwei.

-

Yu, X. Q..

-

Zeng, Xiangyuan.

-

Zeng, Zhi.

-

Zhang, G. B..

-

Zhang, Le.

-

Zhang, Y. X..

-

Zhao, M..

-

Zhao, Wen.

-

Zhong, Su-Ning.

-

Zhou, Ji-Lin.

-

Zhou, Z. -H..

-

Zhu, J. J..

-

Zhu, Weiwei.

-

Zhu, X. F..

-

Zhu, Zong-Hong.