sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Xie, Guang-Zhong

Normalized to: Xie, G.

19 article(s) in total. 33 co-authors, from 1 to 8 common article(s). Median position in authors list is 2,0.

Co-author(s):

Adam, G..

-

Bacon, Roland.

-

Bai, J. M..

-

Cao, S. L..

-

Copin, Y..

-

Cui, Wei.

-

Dai, Benzhong.

-

Deng, Jinsong.

-

Fan, J. H..

-

Jiang, Zhenglu.

-

Jin, W..

-

Liang, Edison.

-

Li, Ke.

-

Lin, R. P..

-

Liu, B. F..

-

Liu, F. K..

-

Mei, D. -M..

-

Meyer, F..

-

Meyer-Hofmeister, E..

-

Niu, P..

-

Pecontal, A..

-

Pecontal, E..

-

Qin, Yi-Ping.

-

Su, Cheng-Yue.

-

Wei, B. T..

-

Wen, S..

-

Xue, She-Sheng.

-

Yi, T. F..

-

Yuan, W..

-

Zhang, B..

-

Zhang, Xiao-Ling.

-

Zhang, Zhi-Bin.

-

Zheng, Xian Zhong.