sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Xiang, Yongyuan

Normalized to: Xiang, Y.

18 article(s) in total. 48 co-authors, from 1 to 6 common article(s). Median position in authors list is 4,0.

Co-author(s):

Barnes, J. R..

-

Bi, Yi.

-

Cai, Yi-Fu.

-

Cameron, A. Collier.

-

Cao, Wenda.

-

Chen, Y. -M..

-

Chen, Zhaoyu.

-

Deng, H..

-

Feng, S. W..

-

Fu, Yanning.

-

Gou, L. J..

-

Gu, S-H.

-

Hou, Y. H..

-

Jiang, Fangzhou.

-

Jiang, Yan Wei.

-

Ji, Kai-Fan.

-

Jin, Z..

-

Kohl, S..

-

Li, Li-Xin.

-

Li, Tipei.

-

Liu, Wen-Po.

-

Liu, Z. T..

-

Li, X..

-

Li, Zhongmu.

-

McClintock, Jeffrey E..

-

Mittag, M..

-

Orosz, Jerome A..

-

Perdelwitz, V..

-

Schmitt, J. H. M. M..

-

Steiner, J. E..

-

Wang, F. Y..

-

Wang, Ting-Gui.

-

Wolter, U..

-

Wu, Jian.

-

Xiong, Jian-ping.

-

Xue, Zhen.

-

Xu, W..

-

Xu, Zhou.

-

Yang, J..

-

Yang, Lihua.

-

Yang, Soung-Chul.

-

Yang, Y. J..

-

Yan, Xiaoli.

-

Zhang, Dong.

-

Zhang, Jun.

-

Zhang, Le.

-

Zheng, Y..

-

Zhong, Su-Ning.