sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Xia, L. D.

Normalized to: Xia, L.

55 article(s) in total. 139 co-authors, from 1 to 30 common article(s). Median position in authors list is 3,0.

Co-author(s):

Ashley, M. C. B..

-

Bai, Shan.

-

Barczynski, Krzysztof.

-

Chai, Ya-Ting.

-

Chandrashekhar, K..

-

Chen, Fang.

-

Chen, Jiansheng.

-

Chen, Shao-Long.

-

Chen, W. P..

-

Chen, Y. -M..

-

Cohen, S. H..

-

Cui, Xiao-Hong.

-

Degeling, A. W..

-

Deng, L..

-

Doyle, J. G..

-

Fan, Z. H..

-

Feng, Long-Long.

-

Feng, S. W..

-

Feng, Xueshang.

-

Feng, Yuxin.

-

Finkelstein, K. D..

-

Finkelstein, S. L..

-

Floyd, David J. E..

-

Fu, Hai.

-

Fu, Szu-Yuan.

-

Fu, Xinyong.

-

Galsgaard, K..

-

Gong, Xuefei.

-

Grogin, N. A..

-

Guo, M..

-

Guo, Rui.

-

Hathi, N. P..

-

He, Jian-Hua.

-

Hibon, P..

-

Hou, Zhen.

-

Huang, Zhiqi.

-

Hu, J. Y..

-

Hu, Y. Q..

-

Jiang, Zhenglu.

-

Jiao, Fang-Ran.

-

Klimchuk, J. A..

-

Kong, Xianglong.

-

Kulesa, Craig.

-

K├╝mmel, Martin.

-

Kuntschner, Harald.

-

Lawrence, J. K..

-

Levesque, Emily M..

-

Liao, Bin.

-

Li, Bao-An.

-

Li, G..

-

Ling, Zhixing.

-

Li, Q..

-

Liu, F. K..

-

Liu, Guo-Chin.

-

Liu, Ji-Ren.

-

Liu, K..

-

Liu, Wen-Po.

-

Liu, Yuan.

-

Li, X..

-

Luong-Van, D. M..

-

Madjarska, M. S..

-

Ma, Jun.

-

Malhotra, Sangeeta.

-

Marsch, E..

-

McIntosh, Scott W..

-

McLinden, Emily M..

-

Meurer, G..

-

Miller, Natalia.

-

Moore, Alex.

-

Mou, Chaozhou.

-

Nelson, Charles H..

-

O'Connell, Richard J..

-

Peter, H..

-

Pirzkal, Norbert.

-

Pu, Z. Y..

-

Qin, Weijia.

-

Qi, Yu.

-

Rae, I. J..

-

Ray, T. P..

-

Rhoads, James E..

-

Richardson, Mark.

-

Saito, Y..

-

Scullion, Eamon M..

-

Shang, Zhaohui.

-

Shi, Mijie.

-

Shi, Q. J..

-

Song, Hua-Gang.

-

Storey, J. W. V..

-

Straughn, Amber N..

-

Sun, B..

-

Sun, Ming.

-

Sun, Weihsin.

-

Tian, A. M..

-

Tian, H..

-

Tilvi, Vithal.

-

Travouillon, T..

-

Tu, C. -Y..

-

Walker, Christopher.

-

Walsh, J..

-

Wang, F. Y..

-

Wangguan, Zhipeng.

-

Wang, Huaning.

-

Wang, J. -M..

-

Wang, Lifan.

-

Wang, Xiang-Yu.

-

Wei, Y. C..

-

Wiegelmann, T..

-

Windhorst, R. A..

-

Wu, Hong.

-

Wu, Jian.

-

Wu, Zhongzu.

-

Xie, H..

-

Xu, C. K..

-

Xue, She-Sheng.

-

Yang, H. -Y..

-

Yang, J..

-

Yang, Y. J..

-

Yan, Jingzhi.

-

Yan, Lin.

-

Yao, S. H..

-

Yao, Yangsen.

-

Yao, Z. G..

-

York, Donald.

-

Yuan, Da-Wei.

-

Yuan, X. H..

-

Yu, Hongwei.

-

Zhai, Fengxiang.

-

Zhang, Hongsheng.

-

Zhang, Jun.

-

Zhang, Le.

-

Zhang, Mimi.

-

Zhang, Ray.

-

Zhang, Zhi-Bin.

-

Zheng, Zheng.

-

Zhou, Xu.

-

Zhu, Zong-Hong.

-

Zong, Qiugang.

-

Zou, Hu.

-

Zou, Yuan-Chuan.