sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Wen, De-Hua

Normalized to: Wen, D.

20 article(s) in total. 47 co-authors, from 1 to 12 common article(s). Median position in authors list is 2,5.

Co-author(s):

Ai, Bao-quan.

-

Blandford, Roger D..

-

Carlstrom, J. E..

-

Chen, Hsiao-Wen.

-

Chen, Lie-Wen.

-

Chen, W. P..

-

Dalal, Neal.

-

Dong, Dong-qiao.

-

Fassnacht, C. D..

-

Fattoyev, F. J..

-

Gearheart, Michael.

-

Hezaveh, Yashar D..

-

Holder, Gilbert.

-

Hooker, Joshua.

-

Jiang, R. L..

-

Jing, Zhenzhen.

-

Kemball, Athol J..

-

Ko, Che Ming.

-

Krastev, Plamen G..

-

Levasseur, Laurence Perreault.

-

Li, Bao-An.

-

Lin, W. P..

-

Liu, Guo-Chin.

-

Liu, Hongya.

-

Liu, Lei.

-

Liu, Xiang.

-

Mao, Yi.

-

Marrone, Dan.

-

Marshall, P.

-

Morningstar, Warren R..

-

Murphy, Kendrah D..

-

Murray, Norman W..

-

Newton, W. G..

-

Saslaw, W. C..

-

Vieira, J. D..

-

Wang, Xiang-Yu.

-

Wechsler, Risa.

-

Wen, Yiting.

-

Worley, Aaron.

-

Xiao, Zhigang.

-

Xu, C. K..

-

Xu, J. W..

-

Yan, Jingzhi.

-

Yong, Gao-Chan.

-

Zhang, Mimi.

-

Zhang, N. J..

-

Zhang, Xiao-Ling.