sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Urago, Riku

Normalized to: Urago, R.

3 article(s) in total. 140 co-authors, from 1 to 4 common article(s). Median position in authors list is 56,0.

Co-author(s):

Adachi, Yasuki.

-

Akimoto, H..

-

Akitaya, H..

-

Ali, G. B..

-

Aoki, T..

-

Burns, Ross A..

-

Chibueze, James O..

-

Choi, Yun-Young.

-

Doi, Mamoru.

-

Ebisuda, N..

-

Essam, A..

-

Fujisawa, Kenta.

-

Fukushima, H..

-

Gandhi, Poshak.

-

Goda, Shuhei.

-

Gouda, Y..

-

Hachisuka, K..

-

Hada, Kazuhiro.

-

Hagiwara, Y..

-

Hamada, Shota.

-

Hanayama, Hidekazu.

-

Handa, Toshihiro.

-

Hashiba, Yasuhito.

-

Hashimoto, Masa-aki.

-

Hashimoto, O..

-

Hayashida, K..

-

Hirano, Koichi.

-

Hirata, Yoshitaka.

-

Hiratsuka, Yuichiro.

-

Hirota, Tomoya.

-

Honda, Satoshi.

-

Honma, Mareki.

-

Ichikawa, Takashi.

-

Imai, H..

-

Imai, Masataka.

-

Inenaga, Daichi.

-

Inoue, Kaiki Taro.

-

Ishibashi, Michiko.

-

Ishikawa, T..

-

Itoh, R..

-

Iwata, Ikuru.

-

Izumiura, H..

-

Jike, Takaaki.

-

Kameya, O..

-

Kanda, Yuichi.

-

Kaseda, Daichi.

-

Kawabata, Miho.

-

Kawaguchi, Kentarou.

-

Kawai, N..

-

Kim, Jongsoo.

-

Kim, Mi Kyoung.

-

Kobayashi, Hideyuki.

-

Kokubo, Mitsuru.

-

Kono, Yusuke.

-

Kurayama, Tomoharu.

-

Kuroda, D..

-

Maehara, H..

-

Matsumoto, E..

-

Matsuno, Masako.

-

Mazzali, P..

-

Mito, Hiroyuki.

-

Mitsuda, Kazuhisa.

-

Miyagawa, Ryota.

-

Miyaji, T..

-

Miyamoto, Y..

-

Morihana, Kumiko.

-

Morita, Atsuko.

-

Moritani, Yuuki.

-

Morokuma-Matsui, Kana.

-

Morokuma, Tomoki.

-

Motogi, K..

-

Murakami, K..

-

Murase, Takeru.

-

Murata, K. L..

-

Nagayama, Takumi.

-

Nakagawa, Akiharu.

-

Nakamura, Kayoko.

-

Nakanishi, H..

-

Nakaoka, T..

-

Niinuma, Kotaro.

-

Nishi, Junya.

-

Nishimori, Takefumi.

-

Nogami, D..

-

Oasa, Yumiko.

-

Oda, Takeshi.

-

Oh, Chung Sik.

-

Ohshima, Tomohito.

-

Ohta, Kouji.

-

Omodaka, Toshihiro.

-

Oyadomari, Miyako.

-

Oyama, Tomoaki.

-

Pian, E..

-

Saito, Y..

-

Sakai, Daisuke.

-

Sakai, Norisuke.

-

Sakata, S..

-

Sako, S..

-

Sarugaku, Yuki.

-

Sawada-Satoh, S..

-

Seino, Genta.

-

Shibata, Kazunari.

-

Shibata, T..

-

Shizugami, Makoto.

-

Sorai, Kazuo.

-

Soyano, Takao.

-

Sudo, Jun.

-

Sudou, H..

-

Sugiyama, Koichiro.

-

Sunada, Kazuyoshi.

-

Suzuki, S..

-

Taddia, F..

-

Takagi, Yuhei.

-

Takahashi, J..

-

Takahashi, K..

-

Takaki, Katsutoshi.

-

Takata, K..

-

Tamura, Yoshiaki.

-

Tanaka, Masayuki.

-

Tanaka, Yoshiharu.

-

Tarusawa, Kenichi.

-

Tazaki, Fumie.

-

Tominaga, N..

-

Uemura, Makoto.

-

Ueno, Yuji.

-

Ui, Takahiro.

-

Uno, Yuri.

-

Ushioda, Kazutoshi.

-

VERA collaboration.

-

Wada, Keiichi.

-

Watanabe, J..

-

Watanabe, Makoto.

-

Wu, Yanqin.

-

Yamashita, Kazuyoshi.

-

Yamashita, S..

-

Yamashita, Yuichiro.

-

Yamauchi, A..

-

Yanagisawa, K..

-

Yonekura, Yoshinori.

-

Yoshida, Michitoshi.

-

Yuda, Akito.