sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Umemura, Masayuki

Normalized to: Umemura, M.

93 article(s) in total. 166 co-authors, from 1 to 17 common article(s). Median position in authors list is 2,0.

Co-author(s):

Abe, M..

-

Ahn, Kyungjin.

-

Ajiki, M..

-

Akiyama, Masayuki.

-

Alvarez, M..

-

Anabuki, Naohisa.

-

Ando, Hiroyasu.

-

Aoki, Kentaro.

-

Baek, S..

-

Bicknell, Geoffrey V..

-

Ciardi, B..

-

Doi, Mamoru.

-

Drake, A. J..

-

Enohata, Kei.

-

Ferrara, A..

-

Fujii, T..

-

Fujimoto, Shin-ichirou.

-

Fujita, Shinobu S..

-

Fukue, Jun.

-

Fukushima, H..

-

Furusawa, H..

-

Gauthier, Jean-Rene.

-

Gnedin, Nickolay Y..

-

Goto, Ryosuke.

-

Gouda, Naoteru.

-

Hamabe, Masaru.

-

Harikane, Yuichi.

-

Hasegawa, Kenji.

-

Hashimoto, Tetsuya.

-

Hayashi, Masahiko.

-

Hayashino, T..

-

Higuchi, Ryou.

-

Hirose, Y..

-

Horie, M..

-

Hosokawa, Takashi.

-

Hurusawa, H..

-

Ikeuchi, Satoru.

-

Iliev, Ilian T..

-

Inoue, Akio K..

-

Ishihara, Takashi.

-

Ishiyama, Tomoaki.

-

Isobe, Y..

-

Iwamuro, F..

-

Iye, Masanori.

-

Kaifu, N..

-

Kajisawa, M..

-

Karoji, H..

-

Kashikawa, Nobunari.

-

Kato, Yoshiaki.

-

Kawaguchi, Toshihiro.

-

Kawakatu, N..

-

Kim, Jongsoo.

-

Kimura, Masahiko.

-

Kirihara, Takanobu.

-

Kitayama, Tetsu.

-

Kobayashi, Masakazu A. R..

-

Kobayashi, N..

-

Kodaira, K..

-

Kodama, Tadayuki.

-

Kojima, T..

-

Komiyama, Yutaka.

-

Konno, Akira.

-

Kousai, K..

-

Kravtsov, Andrey V..

-

Kusakabe, Haruka.

-

Lee, Chang Won.

-

Loeb, Abraham.

-

Ly, C..

-

Malkan, Matthew A..

-

Manmoto, T..

-

Maselli, A..

-

Matsubayashi, T..

-

Matsuda, Y..

-

Matsumoto, T..

-

Matsuyama, Shingo.

-

Mellema, Garrelt.

-

Miki, Yohei.

-

Mineshige, Shin.

-

Miyazaki, Masayuki.

-

Miyazaki, S..

-

Mizumoto, Y..

-

Momose, Rieko.

-

Mori, M..

-

Morimoto, N..

-

Morokuma, Tomoki.

-

Motohara, Kentaro.

-

Mukae, Shiro.

-

Murakami, Toshio.

-

Murayama, T..

-

Murozono, K..

-

Nagao, T..

-

Nakagawa, Takao.

-

Nakajima, K..

-

Nakamoto, Taishi.

-

Nakamura, E..

-

Nakamura, Fumitaka.

-

Nakamura, Y..

-

Nakata, Fumiaki.

-

Nakazato, T..

-

Namekata, Daisuke.

-

Nariai, K..

-

Norman, Michael L..

-

Ohsuga, Ken.

-

Ohta, Kouji.

-

Okamoto, Takashi.

-

Okamura, Sadanori.

-

Onodera, M..

-

Ono, Yoshiaki.

-

Ouchi, Masami.

-

Raicevic, Milan.

-

Rauch, Michael.

-

Razoumov, Alexei O..

-

Reynolds, Daniel.

-

Rijkhorst, Erik-Jan.

-

Ritzerveld, Jelle.

-

Saigo, Kazuya.

-

Saito, Tomoki.

-

Sasaki, Toshiyuki.

-

Sato, Daisuke.

-

Sato, Joe.

-

Sato, Y..

-

Sawada, Keisuke.

-

Sekiguchi, K..

-

Sekiguchi, Maki.

-

Semelin, B..

-

Shapiro, Paul R..

-

Shibuya, T..

-

Shimasaku, Kazuhiro.

-

Shimizu, Ikkoh.

-

Shioya, Y..

-

Shiraishi, Kiyoshi.

-

Silk, Joseph.

-

Simpson, C..

-

Smidt, Joseph.

-

Sugahara, Yuma.

-

Susa, Hajime.

-

Sutherland, Ralph.

-

Suwa, Tamon.

-

Suzuki, H..

-

Tagawa, Hiromichi.

-

Tajiri, Y. Y..

-

Tamura, H..

-

Tanaka, I..

-

Taniguchi, Y..

-

Tanikawa, Ataru.

-

Theuns, Tom.

-

Turner, Edwin L..

-

Wagner, A. Y..

-

Wang, Sheng.

-

Watabe, Yasuyuki.

-

Whalen, Daniel.

-

Yabe, Kiyoto.

-

Yagi, Masafumi.

-

Yajima, Hidenobu.

-

Yamada, T..

-

Yamai, Yuki.

-

Yamauchi, Ryosuke.

-

Yamazaki, Ryo.

-

Yano, Taihei.

-

Yasuda, Naoki.

-

Yonehara, Atsunori.

-

Yonetoku, Daisuke.

-

Yoshida, Michitoshi.

-

Yoshida, Naoki.

-

Yoshikawa, K..

-

Yuma, Suraphong.