sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Ueno, Yuji

Normalized to: Ueno, Y.

13 article(s) in total. 98 co-authors, from 1 to 10 common article(s). Median position in authors list is 8,0.

Co-author(s):

Adachi, Yasuki.

-

Ando, Kazuma.

-

Burns, Ross A..

-

Bushimata, Takeshi.

-

Chibueze, James O..

-

Choi, Yun-Young.

-

Genda, Hidenori.

-

Hachisuka, K..

-

Hada, Kazuhiro.

-

Hagiwara, Y..

-

Hamada, Shota.

-

Handa, Toshihiro.

-

Hashimoto, Masa-aki.

-

Hirano, Koichi.

-

Hirata, Yoshitaka.

-

Hirota, Tomoya.

-

Honma, Mareki.

-

Ichikawa, Takashi.

-

Iizuka, Tsuyoshi.

-

Ikoma, M..

-

Imai, H..

-

Inenaga, Daichi.

-

Ishikawa, T..

-

Iwadate, Kenzaburo.

-

Jike, Takaaki.

-

Kameno, Seiji.

-

Kameya, O..

-

Kamezaki, Tatsuya.

-

Kamohara, Ryuichi.

-

Kan-ya, Yukitoshi.

-

Kaseda, Daichi.

-

Kawaguchi, Noriyuki.

-

Kijima, Masachika.

-

Kim, Jongsoo.

-

Kim, Mi Kyoung.

-

Kobayashi, Hideyuki.

-

Koide, Nagito.

-

Kono, Yusuke.

-

Kuji, Seisuke.

-

Kurayama, Tomoharu.

-

Maeda, Toshihisa.

-

Manabe, Seiji.

-

Maruyama, Kenta.

-

Matsui, Makoto.

-

Matsumoto, Naoko.

-

Matsuno, Masako.

-

Matsuo, Mitsuhiro.

-

Miyaji, T..

-

Morita, Atsuko.

-

Motogi, K..

-

Murase, Takeru.

-

Nagayama, Takumi.

-

Nakagawa, Akiharu.

-

Nakamura, Kayoko.

-

Nakanishi, H..

-

Niinuma, Kotaro.

-

Niinuma, Notaro.

-

Nishi, Junya.

-

Nyu, Daisuke.

-

Oh, Chung Sik.

-

Omodaka, Toshihiro.

-

Oyadomari, Miyako.

-

Oyama, Tomoaki.

-

Pradel, Nicolas.

-

Sakai, Daisuke.

-

Sakai, Norisuke.

-

Sakai, Satoshi.

-

Sakanoue, Hirofumi.

-

Sasaki, Toshiyuki.

-

Sasao, Tetsuo.

-

Sato, Katsuhiko.

-

Sato, Mayumi.

-

Sawada-Satoh, S..

-

Shibata, Kazunari.

-

Shiozaki, Satoshi.

-

Shizugami, Makoto.

-

Suda, Hiroshi.

-

Sudo, Jun.

-

Sugiyama, Koichiro.

-

Sunada, Kazuyoshi.

-

Suzuki, S..

-

Tafoya, D..

-

Takahashi, K..

-

Tamura, Yoshiaki.

-

Tazaki, Fumie.

-

Tezuka, Daisuke.

-

Tsushima, Miyuki.

-

Ueda, Kosuke.

-

Uno, Yuri.

-

Urago, Riku.

-

VERA collaboration.

-

Wada, Keiichi.

-

Wu, Yanqin.

-

Yamamoto, K..

-

Yamashita, Kazuyoshi.

-

Yamashita, Yuichiro.

-

Yamauchi, A..

-

Yuda, Akito.