sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Ueno, Issei

Normalized to: Ueno, I.

10 article(s) in total. 107 co-authors, from 1 to 9 common article(s). Median position in authors list is 12,5.

Co-author(s):

Abe, The MOA Collaboration: F..

-

Abe, Yukiko.

-

Akitaya, H..

-

Ali, G. B..

-

Anupama, G. C..

-

Arai, A..

-

Bersten, Melina C..

-

Carciofi, A. C..

-

Chiyonobu, S..

-

Ebisuda, N..

-

Essam, A..

-

Folatelli, G..

-

Fukazawa, Y..

-

Fukui, A..

-

Hamamoto, Ko.

-

Hanayama, Hidekazu.

-

Harao, Tatsuya.

-

Hashimoto, O..

-

Hattori, T..

-

Hayashi, Masahiko.

-

Hirochi, J..

-

Honda, Satoshi.

-

Hori, Takafumi.

-

Imada, A..

-

Isogai, M..

-

Itoh, R..

-

Iye, Masanori.

-

Izumiura, H..

-

Kabashima, F..

-

Kanda, Yuichi.

-

Kawabata, K..

-

Kawabata, Miho.

-

Kawaguchi, Kentarou.

-

Kawahara, Naoyuki.

-

Kawai, N..

-

Kinugasa, K..

-

Kitagawa, Y..

-

Komatsu, T..

-

Kozasa, Takashi.

-

Kuroda, D..

-

Maeda, Kei-ichi.

-

Masumoto, Kazunari.

-

Matsui, Risako.

-

Matsumoto, K..

-

Minowa, Y..

-

Miyaji, T..

-

Miyamoto, H..

-

Miyanoshita, Ryo.

-

Mori, H..

-

Mori, Koji.

-

Moritani, Yuuki.

-

Moriya, Takashi.

-

Morokuma, Tomoki.

-

Motohara, Kentaro.

-

Nagae, O..

-

Nagao, T..

-

Nagayama, Takumi.

-

Nakamoto, Jumpei.

-

Nakao, Hikaru.

-

Nakaoka, T..

-

Nakashima, A..

-

Nakata, Chikako.

-

Nakaya, Hidehiko.

-

Nishiyama, K..

-

Nogami, D..

-

Noguchi, Ryo.

-

Nomoto, K..

-

Nozawa, Takaya.

-

Oasa, Yumiko.

-

Ohashi, Y..

-

Ohshima, Tomohito.

-

Ohsugi, Takashi.

-

Okazaki, A. T..

-

Okumura, S. K..

-

Omodaka, Toshihiro.

-

Ono, Rikako.

-

Ozaki, Akihito.

-

Pyo, Tae-Soo.

-

Quimby, Robert M..

-

Sahu, D. K..

-

Saito, Y..

-

Sakimoto, Kiyoshi.

-

Sasada, M..

-

Sato, Humitaka.

-

Sekiguchi, K..

-

Shiki, Kensei.

-

Suzuki, N..

-

Takagi, Yuhei.

-

Takahashi, J..

-

Takahashi, Yuki D..

-

Takaki, Katsutoshi.

-

Takata, K..

-

Tanaka, Hiroyuki K. M..

-

Tanaka, Masayuki.

-

Tanaka, Yoshiharu.

-

Tominaga, N..

-

Uemura, Makoto.

-

Ui, Takahiro.

-

Ukita, Nobuharu.

-

Urakawa, Seitaro.

-

Urano, T..

-

Watanabe, Makoto.

-

Yamanaka, Masato.

-

Yamashita, Takuya.

-

Yanagisawa, K..

-

Yonekura, Yoshinori.

-

Yoshida, Michitoshi.