sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Uchimoto, Yuka Katsuno

Normalized to: Uchimoto, Y.

16 article(s) in total. 95 co-authors, from 1 to 12 common article(s). Median position in authors list is 7,5.

Co-author(s):

Akiyama, Masayuki.

-

Alexander, D. M..

-

Aoki, T..

-

Asano, Katsuaki.

-

Brandt, Niel.

-

Chung, A..

-

Doi, Mamoru.

-

Ebizuka, N..

-

Enya, K..

-

Ezawa, Hajime.

-

Fazio, Giovanni G..

-

Hamana, Takashi.

-

Handa, Toshihiro.

-

Hanesaka, Mai.

-

Hatsukade, Bunyo.

-

Hayashi, Masahiko.

-

Hayashino, T..

-

Huang, J. -S..

-

Hughes, David W..

-

Ichikawa, Takashi.

-

Ichiyama, Kotaro.

-

Ikarashi, S..

-

Iono, D..

-

Ita, Yoshifusa.

-

Iwata, Ikuru.

-

Iye, Masanori.

-

Kajisawa, M..

-

Kamizuka, T..

-

Kashikawa, Nobunari.

-

Kato, Daisuke.

-

Kato, N..

-

Kawabe, Ryohei.

-

Kawara, K..

-

Kitagawa, Y..

-

Kobayashi, Y..

-

Kodate, Kashiko.

-

Koekemoer, A..

-

Kohno, Kotaro.

-

Komugi, S..

-

Konishi, Masahiro.

-

Koshida, S..

-

Kubo, M..

-

Lehmer, B. D..

-

Ly, C..

-

Malkan, Matthew A..

-

Manabe, Seiji.

-

Maruyama, Miyoko.

-

Matsuda, Y..

-

Matsunaga, N..

-

Minezaki, T..

-

Miyata, Takashi.

-

Morokuma, Tomoki.

-

Motohara, Kentaro.

-

Nakamura, Takashi.

-

Nakanishi, Koichiro.

-

Nakashima, A..

-

Nishimura, Tetsuo.

-

Ohsawa, R..

-

Ohta, Kouji.

-

Okada, Kyoko.

-

Okamura, Sadanori.

-

Omata, Koji.

-

Onodera, M..

-

Ouchi, Masami.

-

Sakata, Y..

-

Sako, S..

-

Shimasaku, Kazuhiro.

-

Soyano, Takao.

-

Suganuma, M..

-

Sugawara, Shota.

-

Suzuki, Ryuji.

-

Takagi, Toshinobu.

-

Takahashi, Hiromitsu.

-

Takata, Tadafumi.

-

Tamura, Yoshiaki.

-

Tanabé, T..

-

Tanaka, I..

-

Tanaka, Masayuki.

-

Tarusawa, Kenichi.

-

Tateuchi, K..

-

Tnaka, Ichi.

-

Todo, Soya.

-

Tokoku, Chihiro.

-

Tomita, H..

-

Toshikawa, Koji.

-

Uchiyama, M..

-

Wilner, D..

-

Wilson, Grant W..

-

Yamada, T..

-

Yamamuro, T..

-

Yamauchi, Ryosuke.

-

Yoshida, Michitoshi.

-

Yoshii, Y..

-

Yoshikawa, Tomohiro.

-

Yun, Min S..