sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Tsujimoto, Takuji

Normalized to: Tsujimoto, T.

64 article(s) in total. 112 co-authors, from 1 to 21 common article(s). Median position in authors list is 1,0.

Co-author(s):

Aoki, Wako.

-

Arai, A..

-

Asano, A..

-

Baba, Junichi.

-

Bekki, Kenji.

-

Bergemann, Maria.

-

Bland-Hawthorn, Joss.

-

Bono, G..

-

Brachwitz, Franziska.

-

Braga, Vittorio F..

-

Buonanno, R..

-

Chiba, Masashi.

-

Churchill, Chris.

-

Dall'Ora, M..

-

D'Orazi, Valentina.

-

Elgueta, S. S..

-

Fabrizio, M..

-

Ferraro, I..

-

Fiorentino, G..

-

Francois, P..

-

Freeman, Kenneth C..

-

Fujii, M..

-

Fujimoto, Masayuki Y..

-

Fukue, K..

-

Gaessler, Wolfgang.

-

Genovali, K..

-

Gilmozzi, Roberto.

-

Hachisu, Izumi.

-

Hamano, Satoshi.

-

Hashimoto, Masa-aki.

-

Hayano, Y..

-

Hirashita, Hiroyuki.

-

Iannicola, G..

-

Ienaka, N..

-

Ikeda, Y..

-

Inno, L..

-

Ishigaki, M..

-

Iwamoto, Koichi.

-

Iye, Masanori.

-

Izumi, Natsuko.

-

Jian, Mingjie.

-

Kamata, Yukiko.

-

Kanzawa, Tomio.

-

Kato, Mariko.

-

Kawakita, Hideyo.

-

Kawara, K..

-

Kishimoto, N..

-

Kobayashi, Chiaki.

-

Kobayashi, N..

-

Kondo, Sohei.

-

Kubo, Yuki.

-

Kudritzki, R. P..

-

Kyutoku, Kohtaro.

-

Lemasle, B..

-

Magurno, Davide.

-

Marengo, M..

-

Marinoni, S..

-

Martinez-Vasquez, C..

-

Matsunaga, N..

-

Matsuno, Tadafumi.

-

Matsuoka, Y..

-

Matteucci, Francesca.

-

Minniti, D..

-

Minowa, Y..

-

Miyamoto, M..

-

Mizumoto, Misaki.

-

Monelli, M..

-

Mori, M..

-

Nagata, Tetsuya.

-

Nakasato, Naohito.

-

Nedachi, Ko.

-

Neeley, J..

-

Nishimura, Nobuya.

-

Nishiyama, Shogo.

-

Nomoto, K..

-

Nonino, M..

-

Okoshi, Katsuya.

-

Otsubo, Shogo.

-

Oyabu, Shinki.

-

Oya, S..

-

Peterson, Bradley M..

-

Prieto, Joaquin P..

-

Proxauf, Bastian.

-

Przybilla, P. N..

-

Pyo, Tae-Soo.

-

Romaniello, M..

-

Saint-Jacques, David.

-

Sameshima, H..

-

Sanna, N..

-

Saviane, I..

-

Shigeyama, Toshikazu.

-

Silva, R..

-

Sneden, Christopher.

-

Suda, Takuma.

-

Takami, Hajime.

-

Takato, Naruhisa.

-

Takenaka, K..

-

Taniguchi, Daisuke.

-

Terada, Hiroshi.

-

Thevenin, F..

-

Thielemann, F. -K..

-

Tokunaga, Alan T..

-

Umeda, H..

-

Urbaneja-Perez, M..

-

Valenti, E..

-

Watase, A..

-

Yamamoto, R..

-

Yasui, Chikako.

-

Yokoyama, Takaaki.

-

Yoshii, Y..

-

Yoshikawa, Tomohiro.

-

Zoccali, Manuela.