sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Tsuda, Yuya

Normalized to: Tsuda, Y.

14 article(s) in total. 102 co-authors, from 1 to 12 common article(s). Median position in authors list is 11,0.

Co-author(s):

Akahori, Takuya.

-

Anraku, K..

-

Bamba, A..

-

Barnouin, Olivier.

-

Chibueze, James O..

-

Cho, Yunseok.

-

Costes, Jean.

-

Enokiya, Rei.

-

Fujita, Shinobu S..

-

Fukui, Yasuo.

-

Habe, Asao.

-

Hanaoka, Misaki.

-

Handa, Toshihiro.

-

Hasegawa, Tetsuo.

-

Hattori, Y..

-

Haworth, Thomas J..

-

Hayakawa, M..

-

Hayashi, Katsuhiro.

-

Higuchi, Aya E..

-

Hirabayashi, M..

-

Hirata, Naru.

-

Hirota, A..

-

Honda, C..

-

Honda, Rie.

-

Honma, Mareki.

-

Inaba, T..

-

Inoue, Tsuyoshi.

-

Inutsuka, Shu-ichiro.

-

Ishihara, D..

-

Kameda, Shingo.

-

Kamegai, Kazuhisa.

-

Kaneda, Hidehiro.

-

Kiridoshi, Ryosuke.

-

Kobayashi, Y..

-

Kohno, Makoto.

-

Koide, Nagito.

-

Komatsu, Goro.

-

Kouyama, T..

-

Kuno, N..

-

Kuriki, Mika.

-

Kuwahara, S..

-

Matsumoto, Naoko.

-

Matsuoka, Masaru.

-

Matsuo, Mitsuhiro.

-

members, other zCOSMOS team.

-

Michel, P..

-

Michikami, Tatsuhiro.

-

Minamidani, T..

-

Miyamoto, H..

-

Miyamoto, Y..

-

Mizuno, N..

-

Morokuma-Matsui, Kana.

-

Morota, Tomokatsu.

-

Muller, E..

-

Nagayama, Takumi.

-

Nagaya, T..

-

Nakanishi, H..

-

Nishimura, Atsushi.

-

Oasa, Yumiko.

-

Ogawa, Kazuki.

-

Ohama, Akio.

-

Ohashi, Shigenori.

-

Okawa, Kazuki.

-

Omodaka, Toshihiro.

-

Onaka, Takashi.

-

Onishi, Toshikazu.

-

Onodera, S..

-

Oyabu, Shinki.

-

Ozawa, Tomohiko.

-

Rowell, G. P..

-

Sakatani, Naoya.

-

Sano, H..

-

Sawada, Hirotaka.

-

Scheeres, Daniel J..

-

Schwartz, Steven J..

-

Seta, Masumichi.

-

Shima, Kazunari.

-

Shinnaga, Hiroko.

-

Sofue, Yoshiaki.

-

Sugita, Satoshi.

-

Suzuki, H..

-

Suzuki, T..

-

Tachihara, K..

-

Takahashi, Ichiro.

-

Takahashi, Rohta.

-

Takizawa, Motokazu.

-

Tatsumi, Eri.

-

Tokuda, Kazuki.

-

Torii, K..

-

Tosaki, Tomoka.

-

Tsuboi, M..

-

Tsutsumi, Daichi.

-

Tsutumi, Daichi.

-

Umemoto, T..

-

Watanabe, S..

-

Yamagishi, M..

-

Yamamoto, H..

-

Yamane, Y..

-

Yokota, Yasuhiro.

-

Yoshiike, S..

-

Yoshikawa, Makoto.

-

Yoshioka, Kazuo.