sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Tsay, Wean-Shun

Normalized to: Tsay, W.

1 article(s) in total. 23 co-authors. Median position in authors list is 20,0.

Co-author(s):

Burstein, David.

-

Byun, Y. -I..

-

Chen, Fang.

-

Chen, Jiansheng.

-

Chen, W. P..

-

Chiueh, Tzihong.

-

Chu, Y. -H..

-

Deng, Z. G..

-

Fang, Li-Zhi.

-

Fan, Xiaohui.

-

Guo, H. W..

-

Hester, J. J..

-

Jiang, Zhenglu.

-

Lin, Tongyan.

-

Li, Y. J..

-

Lu, P..

-

Sun, Weihsin.

-

Windhorst, R. A..

-

Wu, Hong.

-

Yan, Haojin.

-

Zheng, Zheng.

-

Zhou, Xu.

-

Zhu, J. J..