sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Tomita, Akihiko

Normalized to: Tomita, A.

17 article(s) in total. 100 co-authors, from 1 to 6 common article(s). Median position in authors list is 2,0.

Co-author(s):

Akitaya, H..

-

Aldering, Greg.

-

Aoki, Kentaro.

-

Aoki, T..

-

Arimatsu, Ko.

-

Bongiovanni, Á..

-

Boselli, A..

-

Buat, V..

-

Burgarella, Denis.

-

Castañeda, H. O..

-

Cedres, B..

-

Cedrés, B..

-

Cepa, J..

-

Contreras, C. Sanchez.

-

Doi, Mamoru.

-

Donas, Jose.

-

Hirashita, Hiroyuki.

-

Honma, Mareki.

-

Horiuchi, T..

-

Hsiao, E. Y..

-

Ichikawa, Shin-ichi.

-

Inoue, Akio K..

-

Ishii, Takako T..

-

Itoh, R..

-

Iwata, Ikuru.

-

Kawabata, S..

-

Kawai, N..

-

Kikuchi, Y..

-

Kitagawa, Y..

-

Kobayashi, N..

-

Koda, J..

-

Kohno, Kotaro.

-

Koji.

-

Kokubo, Mitsuru.

-

Kuroda, D..

-

Maehara, H..

-

Matsumoto, E..

-

Matsunaga, N..

-

Mazzali.

-

Milliard, Bruno.

-

Misawa, Toru.

-

Mito, Hiroyuki.

-

Miyata, Takashi.

-

Miyazaki, S..

-

Mori, Koji.

-

Moritani, Yuuki.

-

Morokuma, Tomoki.

-

Morrell, N..

-

Nakada, Y..

-

Nakamura, Fumitaka.

-

Nakanishi, H..

-

Nakanishi, Koichiro.

-

Nakata, Fumiaki.

-

Ohta, Kouji.

-

Okada, N..

-

Okamoto, R..

-

Okumura, S. K..

-

Onodera, S..

-

Paolo.

-

Pavlyuk, N. N..

-

Phillips, M. M..

-

Pian, E..

-

Richmond, Michael W..

-

Sáchez-Portal, M..

-

Sahu, D. K..

-

Saito, M..

-

Saitō, Mamoru.

-

Saito, Y..

-

Sako, S..

-

Sano, Kei.

-

Sarugaku, Yuki.

-

Shibai, H..

-

Shibata, T..

-

Sofue, Yoshiaki.

-

Soyano, Takao.

-

Stritzinger, Maximilian.

-

Tachibana, Yutaro.

-

Taddia, F..

-

Tajiri, Y. Y..

-

Takaki, Katsutoshi.

-

TAKAMIYA, Tsutomu.

-

Takata, Tadafumi.

-

Takeda, Yoichi.

-

Takeuchi, T. T..

-

Tanaka, Masayuki.

-

Tarusawa, Kenichi.

-

Tateuchi, K..

-

Tominaga, N..

-

Tomita, Yoshio.

-

Tsvetkov, D. Yu..

-

Tutui, Y..

-

Ui, Takahiro.

-

Ukita, Nobuharu.

-

Urata, Yuji.

-

Usui, Tadashi.

-

Walker, E. S..

-

Watanabe, Makoto.

-

Yamada, T..

-

Yoshii, T..

-

Yoshikawa, K..