sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Toda, H.

Normalized to: Toda, H.

9 article(s) in total. 113 co-authors, from 1 to 6 common article(s). Median position in authors list is 14,0.

Co-author(s):

Abe, M..

-

Abe, The MOA Collaboration: F..

-

Akitaya, H..

-

Aoki, Kentaro.

-

Arai, A..

-

Arimoto, M..

-

Choi, Yun-Young.

-

Edamoto, M..

-

Egashira, S..

-

Fukazawa, Y..

-

Fukushima, H..

-

Fuse, T..

-

Hanayama, Hidekazu.

-

Harada, Akihiro.

-

Hasegawa, Sunao.

-

Hattori, T..

-

Hoshino, M..

-

Hsiao, H. Y..

-

Inata, Motoko.

-

Ishiguro, M..

-

Ishizaka, N..

-

Itadani, Y..

-

Itoh, R..

-

Izumiura, H..

-

Kakuchi, S..

-

Kambe, Eiji.

-

Kashikawa, Nobunari.

-

Kasuga, T..

-

Katagiri, Hideaki.

-

Kataoka, J..

-

Kawabata, K..

-

Kawai, N..

-

Kawakami, K..

-

Kino, Motoki.

-

Kinoshita, D..

-

Kitazato, Kohei.

-

Kotani, Taro.

-

Koyano, H..

-

Kubota, Kaori.

-

Kumar, Raj.

-

Kuramitsu, Y..

-

Kuroda, D..

-

Kwon, Y. J..

-

Larson, S. L..

-

Lee, M. J..

-

Lin, Chia-Hsien.

-

Matsui, Risako.

-

Matsukiyo, Shuichi.

-

Mito, Hiroyuki.

-

Miura, N..

-

Miyasaka, S..

-

Miyata, I..

-

Mizuno, T..

-

Mori, M..

-

Morita, T..

-

Nagashima, Kaori.

-

Nagayama, S..

-

Nagumo, Yu.

-

Nakamura, Y..

-

Nakaoka, T..

-

Narita, Norio.

-

Nishihara, S..

-

Ohba, Yohei.

-

Ohira, Yutaka.

-

Ohshima, Osamu.

-

Ohsugi, Takashi.

-

Ohta, Kouji.

-

Ohyama, Y..

-

Okada, T..

-

Okita, K..

-

Okumura, S. K..

-

Ota, M..

-

Ozawa, Tomohiko.

-

Sakawa, Y..

-

Sano, T..

-

Sarugaku, Yuki.

-

Sasada, M..

-

Sato, Bun'ei.

-

Sato, R..

-

Sato, Shuji.

-

Sei, S..

-

Sekiguchi, Toyokazu.

-

Sekii, Takashi.

-

Serino, Y..

-

Shimizu, Yutaka.

-

Shimokawabe, Takashi.

-

Stalin, C. S..

-

Suzuki, Motoko.

-

Takagi, Yuhei.

-

Takahashi, Hiromitsu.

-

Takahashi, J..

-

Takato, Naruhisa.

-

Takeda, Yoichi.

-

Tanaka, Sawa.

-

Tomita, Kenji.

-

Tomita, Sara.

-

Tomiya, S..

-

Uemura, Makoto.

-

Umeda, Takayuki.

-

Urakawa, Seitaro.

-

Ushiyama, T..

-

Usui, F..

-

Watanabe, J..

-

Watanabe, Makoto.

-

Weissman, P. R..

-

Yamashita, Takuya.

-

Yamazaki, Ryo.

-

Yanagisawa, K..

-

Yang, H. -Y..

-

Yatsu, Yoichi.

-

Yoshida, A..

-

Yoshida, Michitoshi.

-

Yoshikawa, Makoto.