sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Tanimoto, Atsushi

Normalized to: Tanimoto, A.

12 article(s) in total. 62 co-authors, from 1 to 12 common article(s). Median position in authors list is 3,5.

Co-author(s):

Awaki, H..

-

Barrufet, L.

-

Brunner, H..

-

Burgarella, Denis.

-

Fukazawa, Y..

-

Goto, Tomotsugu.

-

Hanami, Hitoshi.

-

Hanzawa, Masaki.

-

Herrera-Endoqui, M..

-

Hori, Takafumi.

-

Ichikawa, Kazuhide.

-

Imanishi, Masatoshi.

-

Ishigaki, Tsuyoshi.

-

Isobe, N..

-

Iwakiri, W..

-

Izumi, Takuma.

-

Kawaguchi, Toshihiro.

-

Kawai, N..

-

Kawakubo, Yuta.

-

Kawamuro, Taiki.

-

Krumpe, M..

-

Malkan, Matthew A..

-

Matsuhara, Hideo.

-

Matsuoka, K. L..

-

Matsuoka, Masaru.

-

Matsuura, Shunji.

-

Mihara, Tatehiro.

-

Mikio, Morii.

-

Miyaji, T..

-

Morita, T..

-

Nagao, T..

-

Nakahira, Satoshi.

-

Nakajima, Motoki.

-

Negoro, Hitoshi.

-

Odaka, Hirokazu.

-

Oda, S..

-

Ogawa, S..

-

Oi, Nagisa.

-

Pearson, Chris.

-

Ricci, C..

-

Sakamoto, Takanori.

-

Serino, Motoko.

-

Shidatsu, Megumi.

-

Shogaki, Ayano.

-

Sugawara, Yasuharu.

-

Sugita, Satoshi.

-

Sugizaki, Mutsumi.

-

Tachibana, Yutaro.

-

Takagi, Toshinobu.

-

Terashima, Yuichi.

-

Toba, Yoshiki.

-

Tomida, Hiroshi.

-

Tsuboi, Yohko.

-

Tsunemi, H..

-

Ueda, Y..

-

Ueno, Satoru.

-

Wang, Wei-Gang.

-

White, Glenn J..

-

Yamada, Shoichi.

-

Yamaoka, Kazutaka.

-

Yoshida, A..

-

Yoshii, T..