sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Tanikawa, Ataru

Normalized to: Tanikawa, A.

34 article(s) in total. 75 co-authors, from 1 to 6 common article(s). Median position in authors list is 1,0.

Co-author(s):

Aoki, T..

-

Arima, Noriaki.

-

Arimatsu, Ko.

-

Doi, Mamoru.

-

Doi, Y..

-

Fujii, M..

-

Fukushige, Toshiyuki.

-

Hachisu, Izumi.

-

Heggie, D. C..

-

Hosono, Natsuki.

-

Hut, P..

-

Ichiki, Makoto.

-

Ikeda, Super-Kamiokande Collaboration: M..

-

Ishiyama, Tomoaki.

-

Ita, Yoshifusa.

-

Iwasawa, M..

-

Kagaya, Kazuki.

-

Kasuga, T..

-

Kawabata, K..

-

Kawakita, Hideyo.

-

Kawana, Kiyoharu.

-

Kinugawa, Tomoya.

-

Kirihara, Takanobu.

-

Kobayashi, N..

-

Kokubo, Mitsuru.

-

Konishi, Masahiro.

-

Kumamoto, Jun.

-

Maeda, Kei-ichi.

-

Maehara, H..

-

Makino, J..

-

Matsui, Hidenori.

-

Mito, Hiroyuki.

-

Miyata, Takashi.

-

Morii, M..

-

Mori, Y..

-

Morokuma, Tomoki.

-

Motohara, Kentaro.

-

Muranushi, Takayuki.

-

Nakada, Y..

-

Nakasato, Naohito.

-

Namekata, Daisuke.

-

Nitadori, Keigo.

-

Nomoto, K..

-

Nomura, Kentaro.

-

Ohsawa, R..

-

Okamoto, Takashi.

-

Onozato, Hiroki.

-

Richmond, Michael W..

-

Saitoh, Takayuki R..

-

Sako, S..

-

Sarugaku, Yuki.

-

Sato, Mayumi.

-

Sato, Y..

-

Shigeyama, Toshikazu.

-

Shikauchi, Minori.

-

Shin-Ich.

-

Soyano, Takao.

-

Suzuki, T..

-

Takahashi, Hiromitsu.

-

Takahashi, K..

-

Tanaka, Masayuki.

-

Tarusawa, Kenichi.

-

Tominaga, N..

-

Umeda, H..

-

Umemura, Masayuki.

-

Urakawa, Seitaro.

-

Usui, F..

-

Wang, Lifan.

-

Watanabe, J..

-

Yamashita, Takuya.

-

Yoshida, Naoki.

-

Yoshida, Seiji.

-

Yoshida, Takashi.

-

Yoshikawa, K..

-

Yoshikawa, Makoto.