sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Taniguchi, Akio

Normalized to: Taniguchi, A.

11 article(s) in total. 116 co-authors, from 1 to 11 common article(s). Median position in authors list is 8,0.

Co-author(s):

Ando, Ryo.

-

Aretxaga, I..

-

Asayama, Shin'ichiro.

-

Austermann, Jason.

-

Bakx, T..

-

Baselmans, J. J. A..

-

Bosma, Sjoerd.

-

Bueno, J. Trujillo.

-

Chandler, C. J..

-

Chin, Kah Wuy.

-

Curran, Max T..

-

de Visser, P. J..

-

Dickman, Robert L..

-

Doi, Akihiro.

-

Egusa, F..

-

Endo, Akira.

-

Espada, D..

-

Ezawa, Hajime.

-

Fathi, K..

-

Fujii, Yasunori.

-

Fujimoto, Shin-ichirou.

-

Fujita, Kenta.

-

Goss, W. M..

-

Goto, Tomotsugu.

-

Greene, Jenny E..

-

Harada, Nanase.

-

Harikane, Yuichi.

-

Hashimoto, Yasuhiro.

-

Hatsukade, Bunyo.

-

Hayashi, Masahiko.

-

Herbst, E..

-

Hiramatsu, Masaaki.

-

Horigome, Osamu.

-

Hsieh, P. -Y..

-

Hughes, David W..

-

Huiting, Robert.

-

Ikarashi, S..

-

Imanishi, Masatoshi.

-

Inutsuka, Shu-ichiro.

-

Iono, D..

-

Ishida, T..

-

Ishii, Shun.

-

Iwasawa, K..

-

Izumi, Takuma.

-

Karatsu, K..

-

Kashikawa, Nobunari.

-

Kawabe, Ryohei.

-

Klapwijk, T. M..

-

Kohno, Kotaro.

-

Kouchi, A..

-

Krips, M..

-

Kuno, N..

-

Laguna, Alejandro A..

-

Lee, Chang Won.

-

Llombart, N..

-

Lundgren, A..

-

Maekawa, Jun.

-

Makiya, R..

-

Martín, S..

-

Matsuoka, Y..

-

Matsushita, Satoki.

-

Meier, David.

-

Minamidani, T..

-

Minezaki, T..

-

Murugesan, V..

-

Nagao, T..

-

Nakai, N..

-

Nakajima, Taku.

-

Nakajima, Yasushi.

-

Nakanishi, Koichiro.

-

Nakatsubo, Shunichi.

-

Naruse, M..

-

Oasa, Yumiko.

-

Ogasawara, R..

-

Ohashi, Nagayoshi.

-

Ohtawara, Kazushige.

-

Onoue, Masafusa.

-

Oshima, T..

-

Regan, M. W..

-

Saigo, Kazuya.

-

Sakai, Takeshi.

-

Schinnerer, E..

-

Scott, Kimberly S..

-

Sheth, K..

-

Shimajiri, Yoshito.

-

Shirakata, H..

-

Shulze, Andreas.

-

Silverman, J..

-

Strauss, Michael A..

-

Suzuki, J..

-

Suzuki, Kojiro.

-

Takahashi, S..

-

Takano, Shuro.

-

Takekoshi, Tatsuya.

-

Tamura, Yoshiaki.

-

Tanaka, K..

-

Tang, Jiayu.

-

Terashima, Yuichi.

-

Thoen, D. J..

-

Toba, Yoshiki.

-

Tomida, Kengo.

-

Tosaki, Tomoka.

-

Tsukagoshi, T..

-

Turner, Jean L..

-

Ueda, Tsuyoshi.

-

Ueda, Y..

-

Umehata, Hideki.

-

van der Werf, P..

-

Wiklind, Tommy.

-

Wilner, D..

-

Wilson, Grant W..

-

Yamaguchi, Y..

-

Yates, S. J. C..

-

Yoshimura, Y..

-

Yun, Min S..

-

Yurduseven, O..