sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Takebayashi, Nobuaki

Normalized to: Takebayashi, N.

5 article(s) in total. 34 co-authors, from 1 to 5 common article(s). Median position in authors list is 12,0.

Co-author(s):

Arai, Y..

-

Fukuda, Kentaro.

-

Group, the CoRoT/SWG Ground-based Observations Working.

-

Hagino, K..

-

Hamano, Tsuyoshi.

-

Harada, Sodai.

-

Hayashi, Hirohito.

-

Kagawa, Keiichiro.

-

Kamehama, Hiroki.

-

Kawahito, Shoji.

-

Kishimoto, Shunji.

-

Kogiso, Taku.

-

Kohmura, Takayoshi.

-

Kurachi, Ikuo.

-

Matsumura, Hideaki.

-

Miyoshi, Takahiro.

-

Mori, Koji.

-

Nakanishi, Shunta.

-

Negishi, Kohsuke.

-

Nishioka, Yusuke.

-

Ohno, Kazumasa.

-

Oono, Kenji.

-

Sasaki, Akinori.

-

Shrestha, Sumeet.

-

Tachibana, Katsuhiro.

-

Takeda, A..

-

Tamasawa, Koki.

-

Tanaka, T..

-

Tsuru, T. G..

-

Uchida, H..

-

Yarita, Keigo.

-

Yasutomi, Keita.

-

Yokoyama, Shuichiro.

-

Yoshiki, Satoshi.