sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Takagi, Shin-ichiro

Normalized to: Takagi, S.

11 article(s) in total. 123 co-authors, from 1 to 5 common article(s). Median position in authors list is 6,0.

Co-author(s):

Adachi, Ryo.

-

Akitaya, H..

-

Aoyama, Shoichi.

-

Baar, S..

-

Bamba, A..

-

Bischoff, R..

-

Budaj, Jano.

-

Burgaz, U..

-

Burkhonov, O..

-

Chen, W. P..

-

Ehgamberdiev, S..

-

Errmann, R..

-

Garai, Z..

-

Hanayama, Hidekazu.

-

Horiuchi, T..

-

Hosokawa, Ryohei.

-

Hsiao, H. Y..

-

Huang, Peisi.

-

Hueso, Ricardo.

-

Iida, Kei.

-

Imamura, Takashi.

-

Imanishi, Kensuke.

-

Imazato, Fumiya.

-

Inui, Tatsuya.

-

Ishiguro, M..

-

Isogai, Keisuke.

-

Itoh, R..

-

Iwagami, Naomoto.

-

Janulis, R..

-

Jensen, Eric L. N..

-

Jiang, Jie.

-

Kardasis, Emmanuel.

-

Katoh, Noriyuki.

-

Kawabata, K..

-

Kawabata, Miho.

-

Kawai, N..

-

Kawamuro, Taiki.

-

Kimura, Hiroshi.

-

Kino, Motoki.

-

Kiyota, Seiichiro.

-

Kohno, Hirohiko.

-

Koyama, Kazuya.

-

Kuramoto, K..

-

Kuroda, D..

-

Kwon, Y. J..

-

Lee, Young-Wook.

-

Lin, Chia-Hsien.

-

Lin, Huan.

-

Liu, Ji-Ren.

-

Lux, O..

-

Maeda, Kei-ichi.

-

Maehara, H..

-

Matsubayashi, K..

-

Matsumoto, H..

-

Matsuura, D..

-

Miles, P..

-

Miyaguchi, Kazuhisa.

-

Miyata, Emi.

-

Morihana, Kumiko.

-

Mori, Koji.

-

Morokuma, Tomoki.

-

Mugrauer, M..

-

Murakami, Hiroshi.

-

Murata, K. L..

-

Nagao, T..

-

Nagayama, Takumi.

-

Naito, H..

-

Nakahira, Satoshi.

-

Nakajima, H..

-

Nakaoka, T..

-

Narita, M..

-

Negoro, Hitoshi.

-

Neuhäuser, R..

-

Niwano, Masafumi.

-

Nogami, D..

-

Oeda, Motoki.

-

Ohlert, J..

-

Ohshima, Tomohito.

-

Ono, T..

-

Onozato, Hiroki.

-

Otsuka, Masaaki.

-

Ozawa, Hideki.

-

Pakštienė, Erika.

-

Peralta, J..

-

Pribulla, Theodor.

-

Qvam, J. K. T..

-

Raetz, St..

-

Saito, Tomoki.

-

Sánchez-Lavega.

-

Sasada, M..

-

Sato, Shuji.

-

Schwartz, M. A..

-

Sekiguchi, K..

-

Semkov, E..

-

Senda, Atsushi.

-

Shidatsu, Megumi.

-

Shigeyama, Kazuo.

-

Shinnaka, Yoshiharu.

-

Shiraishi, Kiyoshi.

-

Sugiyama, Hiroaki.

-

Tachibana, Yutaro.

-

Taguchi, K..

-

Takagi, Kenji.

-

Takahashi, J..

-

Takayama, Masaki.

-

Tohiguchi, Masakuni.

-

Tozuka, Miyako.

-

Tsujimoto, M..

-

Tsunemi, H..

-

Tsuru, T. G..

-

Ueda, S..

-

Ueda, Y..

-

Uemura, Makoto.

-

Ueno, M..

-

Wagner, D. J..

-

Watanabe, Makoto.

-

Wesley, A..

-

Yamada, Shoichi.

-

Yamaguchi, H..

-

Yamanaka, Masato.

-

Yatsu, Yoichi.

-

Yokogawa, Jun.

-

Zhang, Y. X..