sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Takaba, H.

Normalized to: Takaba, H.

12 article(s) in total. 86 co-authors, from 1 to 9 common article(s). Median position in authors list is 9,5.

Co-author(s):

Asaki, Yoshiharu.

-

Asano, Shoichiro.

-

Cai, H. -B..

-

Chen, Xuelei.

-

Doi, Akihiro.

-

Fujisawa, Kenta.

-

Fukuzaki, Yoshihiro.

-

GSI, the VLBI group at.

-

Habe, Asao.

-

Hachisuka, K..

-

Handa, Toshihiro.

-

Harada, Keiichiro.

-

Hasegawa, W..

-

Hirano, Daiki.

-

Hirota, Tomoya.

-

Honma, Mareki.

-

Iguchi, S..

-

Imai, H..

-

Inoue, Makoto.

-

Kameya, O..

-

Kaneko, H..

-

Kawaguchi, Noriyuki.

-

Kawai, Eiji.

-

Kawai, N..

-

Kim, K. H..

-

Kimura, Kimihiro.

-

Kobayashi, Hideyuki.

-

Kohno, Kotaro.

-

Kono, Yusuke.

-

Kotani, Taro.

-

Koyama, Yasuhiro.

-

Kuboki, Hiromitsu.

-

Kuno, N..

-

Kurono, Y..

-

Li, Bao-An.

-

Matsumoto, Naoko.

-

Minamidani, T..

-

Miyamoto, Y..

-

Miyoshi, M..

-

Mochizuki, Nanako.

-

Momose, M..

-

Motogi, K..

-

Murata, Y..

-

Nagai, Hiroshi.

-

Nagayama, Takumi.

-

Nakagawa, Akiharu.

-

Nakai, C..

-

Nakai, N..

-

Nakajima, Jun-ichi.

-

Nakanishi, Koichiro.

-

Niinuma, Kotaro.

-

Nishio, Masanori.

-

Ogawa, Hideo.

-

Omodaka, Toshihiro.

-

Oyama, Tomoaki.

-

Saito, Y..

-

Sasao, Tetsuo.

-

Sawada-Satoh, S..

-

Sawada, T..

-

Sekido, M..

-

Seta, Masumichi.

-

Shang, L. -L..

-

Shen, Z. -Q..

-

Shibata, Kazunari.

-

Shiga, M..

-

Sorai, Kazuo.

-

Sudou, H..

-

Suematsu, Kousuke.

-

Sugiyama, Koichiro.

-

Takashima, Kazuhiro.

-

Takeda, Koji.

-

Tamura, Sayaka.

-

Taniguchi, Y..

-

Tosaki, Tomoka.

-

Trushkin, S. A..

-

Tsuboi, M..

-

Tsukagoshi, T..

-

Uehara, K..

-

Umemoto, T..

-

Uose, Hisao.

-

Wajima, Kiyoaki.

-

Wakamatsu, K..

-

Watanabe, Yusuke.

-

Xia, Bo.

-

Yamauchi, A..

-

Yonekura, Yoshinori.