sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Tajitsu, Akito

Normalized to: Tajitsu, A.

34 article(s) in total. 169 co-authors, from 1 to 10 common article(s). Median position in authors list is 3,0.

Co-author(s):

Abe, F..

-

Ando, Hiroyasu.

-

Aoki, Kentaro.

-

Aoki, Wako.

-

Arai, A..

-

Arimoto, Nobuo.

-

Asakura, Y..

-

Baar, S..

-

Barway, S..

-

Beers, Timothy C..

-

Bond, I..

-

Charlton, J. C..

-

Chen, Y. -M..

-

Collaboration, Tiina Suomijarvi for the Pierre Auger.

-

Doi, Mamoru.

-

Drout, Maria R..

-

Eracleous, M..

-

Finet, F..

-

Folatelli, G..

-

Foley, Ryan J..

-

Fujii, M..

-

Fujiyoshi, T.

-

Furusawa, H..

-

Harakawa, Hiroki.

-

Harayama, A..

-

Hashimoto, O..

-

Hashimoto, Tetsuya.

-

Hattori, T..

-

Hirano, Teruyuki.

-

Honda, Satoshi.

-

Hubrig, S..

-

Hyung, Siek.

-

Iijima, T..

-

Ikuta, C..

-

Ishigaki, M..

-

Ito, H..

-

Itoh, R..

-

Itoh, Yoichi.

-

Iwamoto, Nobuyuki.

-

Iye, Masanori.

-

Izumiura, H..

-

Jablonka, P..

-

Kambe, Eiji.

-

Kamble, A..

-

Kanda, Nobuyuki.

-

Kashikawa, Nobunari.

-

Kawabata, K..

-

Kawabata, Miho.

-

Kawahara, Hajime.

-

Kawai, N..

-

Kawakita, Hideyo.

-

Kawanomoto, S..

-

Kemper, F..

-

Kim, Jongsoo.

-

Kinugasa, K..

-

Kobayashi, Masakazu A. R..

-

Kobayashi, N..

-

Kodaka, Natsuki.

-

Komiyama, Yutaka.

-

Koshida, S..

-

Kosugi, George.

-

Kotani, Taro.

-

Kuncarayakti, Hanindyo.

-

Kurita, M..

-

Kuroda, D..

-

Lee, Chang Won.

-

Liu, Wen-Po.

-

Liu, Yuan.

-

Maeda, Kei-ichi.

-

Margutti, R..

-

Masuda, K..

-

Matsubayashi, K..

-

Mazzali, P..

-

Meixner, Margaret.

-

Milisavljevic, Dan.

-

Minowa, Y..

-

Misawa, Toru.

-

Miyazaki, S..

-

Mizoguchi, Sahori.

-

Mizumoto, Y..

-

Morihana, Kumiko.

-

Moritani, Yuuki.

-

Moriya, Takashi.

-

Morokuma, Tomoki.

-

Morrell, N..

-

Motohara, Kentaro.

-

Murata, K. L..

-

Nagai, Hiroshi.

-

Nagashima, Hiroki.

-

Nagashima, Masahiro.

-

Nagayama, Takumi.

-

Naito, H..

-

Nakaoka, T..

-

Nakata, Fumiaki.

-

Narusawa, S..

-

Niino, Yuu.

-

Nogami, D..

-

Noguchi, Koichi.

-

Nomoto, K..

-

Noumaru, J..

-

Nugroho, Stevanus K..

-

Ogasawara, R..

-

Ohnishi, Tomohisa.

-

Ohsawa, R..

-

Ohshima, Tomohito.

-

Ohta, Kouji.

-

Okita, Hirofumi.

-

Okita, K..

-

Ota, Kazuaki.

-

Otsuka, Masaaki.

-

Ouchi, Masami.

-

Parrent, Jerod.

-

Parthasarathy, M..

-

Phillips, M. M..

-

Pyo, Tae-Soo.

-

Riebel, D..

-

Sadakane, Kozo.

-

Saito, Tomoki.

-

Saito, Y..

-

Sakamoto, Takanori.

-

Sakon, Itsuki.

-

Sako, S..

-

Sakurai, T..

-

Sargent, B..

-

Sato, Bun'ei.

-

Schramm, M..

-

Sekiguchi, K..

-

Sekiguchi, Yuichiro.

-

Shimasaku, Kazuhiro.

-

Shinnaka, Yoshiharu.

-

Shirasaki, Yuji.

-

Simon, Joshua D..

-

Soderberg, A. M..

-

Sumi, Takahiro.

-

Suzuki, Akihiro.

-

Suzuki, Motoko.

-

Takada-Hidai, M..

-

Takahashi, J..

-

Takaki, Katsutoshi.

-

Takata, Tadafumi.

-

Takayama, Masaki.

-

Takeda, Yoichi.

-

Tamagawa, Toru.

-

Tamura, Yoshiaki.

-

Tanaka, I..

-

Tanaka, Masayuki.

-

Tanaka, Wataru.

-

Terada, Hiroshi.

-

Terai, Tsuyoshi.

-

Tominaga, N..

-

Totani, Tomonori.

-

Tristram, P..

-

Uemura, Makoto.

-

Umeda, H..

-

Utsumi, Yousuke.

-

Watanabe, Etsuji.

-

Watanabe, J..

-

Yabe, Kiyoto.

-

Yamada, T..

-

Yamaguchi, Masahide.

-

Yamamuro, T..

-

Yamanaka, Masato.

-

Yamaoka, H..

-

Yanagisawa, K..

-

Yasuda, Naoki.

-

Yoshida, A..

-

Yoshida, Michitoshi.

-

Zenko, Tetsuya.

-

Zhao, Gong-Bo.