sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Suzuki, H.

Normalized to: Suzuki, H.

43 article(s) in total. 102 co-authors, from 1 to 25 common article(s). Median position in authors list is 3,0.

Co-author(s):

Abe, M..

-

Bamba, A..

-

Barnouin, Olivier.

-

Botvina, A. S..

-

Buyukcizmeci, N..

-

Chiba, S..

-

Cho, Yunseok.

-

Furusawa, Shun.

-

Furuta, Y..

-

Gupta, Patrick Das.

-

Hasegawa, Kenji.

-

Hayakawa, M..

-

Hayashi, Takayuki.

-

Hempel, Matthias.

-

Hillebrandt, W..

-

Hirabayashi, M..

-

Hirata, Naru.

-

Honda, C..

-

Honda, Rie.

-

Hoshino, Akio.

-

Hu, J. Y..

-

Iizuka, R..

-

Ikeda, Super-Kamiokande Collaboration: M..

-

Ishida, Manabu.

-

Ishizuka, Chikako.

-

Jaisawal, Gaurava K..

-

Janka, H. -Th..

-

Kajino, Toshitaka.

-

Kameda, Shingo.

-

Kamiyoshihara, Hiroaki.

-

Kawagoe, Shio.

-

Kitamoto, S..

-

Kitazato, Kohei.

-

Komatsu, Goro.

-

Kotake, Kei.

-

Kouyama, T..

-

Koyama, Kazuya.

-

Maeda, Kei-ichi.

-

Maeda, Y..

-

Mathews, Grant J..

-

Matsuoka, Masaru.

-

Michel, P..

-

Michikami, Tatsuhiro.

-

Mishustin, Igor N..

-

Miyamoto, H..

-

Mochida, Eri.

-

Morii, M..

-

Moroi, Keiichi.

-

Morota, Tomokatsu.

-

Nagakura, Hiroki.

-

Naik, Sachindra.

-

Nakaniwa, N..

-

Nakazato, Ken'ichiro.

-

Nakazawa, K..

-

Niino, Yuu.

-

Ogawa, Kazuki.

-

Ogul, R..

-

Ohnishi, A..

-

Okawa, Hirotada.

-

Ono, Hiroyuki.

-

Otsuki, K..

-

Sakatani, Naoya.

-

Sano, Masakazu.

-

Sasaki, Toshiyuki.

-

Sato, Humitaka.

-

Sato, Katsuhiko.

-

Sato, Takahiro.

-

Sawada, Hirotaka.

-

Sawada, Makoto.

-

Sawai, Hidetomo.

-

Schaffner-Bielich, J..

-

Scheeres, Daniel J..

-

Schwartz, Steven J..

-

Semelin, B..

-

Shen, H..

-

Suda, Takuma.

-

Sugita, Satoshi.

-

Sumiyoshi, Kohsuke.

-

Takano, M..

-

Takehara, Y..

-

Takeo, Mai.

-

Tanabe, Naoya.

-

Tatsumi, Eri.

-

Terasawa, M..

-

Thielemann, F. -K..

-

Togashi, H..

-

Toki, Hiroshi.

-

Totani, Tomonori.

-

Tsuda, Yuya.

-

Umeda, H..

-

Umemura, Masayuki.

-

Watanabe, S..

-

Yajima, Hidenobu.

-

Yamada, Masako.

-

Yamada, Shoichi.

-

Yamamuro, Sachiko.

-

Yamazaki, Ryo.

-

Yokota, Yasuhiro.

-

Yoshida, Takashi.

-

Yoshida, Y..

-

Yoshikawa, Makoto.

-

Yoshioka, Kazuo.