sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Sun, Weihsin

Normalized to: Sun, W.

36 article(s) in total. 177 co-authors, from 1 to 11 common article(s). Median position in authors list is 4,0.

Co-author(s):

Albrow, M. D..

-

Bai, Shan.

-

Bai, Yang.

-

Beck, Sara C..

-

Brinks, E..

-

Brown, Adam R..

-

Buat, V..

-

Burch, J. L..

-

Burstein, David.

-

Byrne, Shane.

-

Byun, Y. -I..

-

Cameron, Ewan.

-

Cao, Chen.

-

Cao, J..

-

Carlin, Jeffrey L..

-

Chang, J..

-

Chen, Bin.

-

Chen, C. -W..

-

Chen, Fang.

-

Cheng, Yi-Wen.

-

Chen, Jiansheng.

-

Chen, W. P..

-

Chen, Xuelei.

-

Chen, Y. -M..

-

Chilingarian, I..

-

Chiueh, Tzihong.

-

Chu, Y. -H..

-

Clancy, R. T..

-

Colaprete, Anthony.

-

Cordoni, G..

-

Côté, P..

-

Cuillandre, Jean-Charles.

-

Cutri, Roc M..

-

Degeling, A. W..

-

de Grijs, R..

-

Deng, L..

-

Deng, Z. G..

-

Ding, G. Q..

-

Dissly, Richard.

-

Domingue, Donovan L..

-

Evans, C. J..

-

Fang, Li-Zhi.

-

Fan, Xiaohui.

-

Fan, Z. H..

-

Feng, Long-Long.

-

Feng, Yuxin.

-

Fenton, Lori.

-

Ferrarese, L..

-

Foster, A..

-

Fu, Szu-Yuan.

-

Fu, Xinyong.

-

Gallagher, J. S..

-

Gao, Y. S..

-

Ge, M. Y..

-

Gruendl, R. A..

-

Grund, Chris.

-

Güdel, Manuel.

-

Guerrero, M. A..

-

Guo, H. W..

-

Guo, Rui.

-

Gwyn, Stephen. D. J..

-

Haberle, Robert M..

-

Hainich, R..

-

Hayne, Paul O..

-

Henault-Brunet, V..

-

Hénault-Brunet, V..

-

Hesse, M..

-

Hester, J. J..

-

Hong, J..

-

Huang, J. -S..

-

Huang, Kui-Yun.

-

Huang, Y. F..

-

Jacques, Audrey.

-

Jarrett, T..

-

Jiang, Zhenglu.

-

Ji, L..

-

Ko, Y. -K..

-

Lee, M. J..

-

Liao, Jinyuan.

-

Li, Cheng.

-

Li, J..

-

Ling, Zhixing.

-

Lin, Tongyan.

-

Lin, W. P..

-

Lisenfeld, U..

-

Li, Tipei.

-

Liu, C..

-

Liu, Ji-Ren.

-

Liu, Q. Z..

-

Liu, Siming.

-

Liu, Wen-Po.

-

Liu, Yuan.

-

Li, X..

-

Li, Y. J..

-

Li, Zhongmu.

-

Longobardi, Alessia.

-

López-Corredoira, M..

-

Lu, N. Y..

-

Luo, A. L..

-

Luo, Xinlian.

-

Lu, P..

-

Ma, Feng.

-

Ma, Jun.

-

Ma, Zhaoming.

-

Mazzarella, Joseph M..

-

Mendez, M..

-

Méndez, M..

-

Michaels, Timothy I..

-

Milone, A. P..

-

Nazé, Y..

-

Niu, Shu.

-

Oskinova, L. M..

-

Peng, Eric W..

-

Piqueux, Sylvain.

-

Pu, Z. Y..

-

Qu, Jinlu.

-

Rae, I. J..

-

Reyes-Iturbide, J..

-

Richardson, Mark.

-

Ronca, Joseph.

-

Safi-Harb, S..

-

Saito, Y..

-

Shan, Chung-Lin.

-

Shang, Zhaohui.

-

Shi, Q. J..

-

Silich, S..

-

Sills, Alison.

-

Slavin, Jonathan D..

-

Spengler, Chelsea.

-

Su, H. -J..

-

Surace, J..

-

Terada, Yukikatsu.

-

Tian, A. M..

-

Titus, T. N..

-

Tsay, Wean-Shun.

-

Videen, G..

-

Wang, Charles H. -T..

-

Wang, Guobin.

-

Wang, Huaning.

-

Wang, K. -S..

-

Wang, N..

-

Wang, Q. Daniel.

-

Wang, Sheng.

-

Wei, Y. C..

-

Wills, Beverley.

-

Windhorst, R. A..

-

Wolff, Michael T..

-

Wu, Hong.

-

Xia, L. D..

-

Xiang, M. -S..

-

Xia, X. Y..

-

Xu, C. K..

-

Xue, She-Sheng.

-

Xu, Lixin.

-

Xu, W..

-

Yang, Y. J..

-

Yan, Haojin.

-

Yan, Q. Z..

-

Yan, Shuping.

-

Yan, Y..

-

Yao, S. H..

-

Yao, Z. G..

-

Yuan, H. -B..

-

Yun, Min S..

-

Zabludoff, Ann I..

-

Zhang, Hongsheng.

-

Zhang, Jun.

-

Zhang, Q..

-

Zhang, Shuang Nan.

-

Zhang, Wei.

-

Zheng, Zheng.

-

Zhou, Peng.

-

Zhou, Xu.

-

Zhu, J. J..

-

Zong, Hong-Shi.

-

Zong, Qiugang.

-

Zou, Zhen-Long.