sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Su, Ru-Keng

Normalized to: Su, R.

17 article(s) in total. 38 co-authors, from 1 to 14 common article(s). Median position in authors list is 4,0.

Co-author(s):

Abdalla, E..

-

Alicavus, F..

-

Balonek, Thomas.

-

Cai, Rong-Gen.

-

Erdem, A..

-

Feng, Chang.

-

Garcia, F. G..

-

Gazeas, K..

-

Gong, Yungui.

-

Huang, Zhiqi.

-

Hu, Shao Ming.

-

Jorstad, Svetlana G..

-

Kidger, M..

-

Kraus, Adam L..

-

Krichbaum, T. P..

-

Kurtanidze, O..

-

Liu, B. F..

-

Liu, Ji-Ren.

-

Liu, Xiang.

-

Matsumoto, K..

-

Nilson, K..

-

Nogues, R. Naves.

-

Okano, S..

-

Pursimo, T..

-

Reichart, Dan.

-

Sadakane, Kozo.

-

Shao, Cheng-Gang.

-

Shen, Juntai.

-

Shen, Z. -Q..

-

Siwak, M..

-

Wang, Bin.

-

Webb, J. K..

-

Xue, Li.

-

Yang, Pengqian.

-

Yin, Shaoyu.

-

Zhang, Y. X..

-

Zhang, Zhi-Bin.

-

Zola, S..