sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Sofue, Yoshiaki

Normalized to: Sofue, Y.

134 article(s) in total. 184 co-authors, from 1 to 23 common article(s). Median position in authors list is 1,0.

Co-author(s):

Akahori, Takuya.

-

Akita, M..

-

Anraku, K..

-

Aoki, T..

-

Arimoto, M..

-

Arimoto, Nobuo.

-

Braine, J..

-

Calzetti, D..

-

Cheung, C. C..

-

Chibueze, James O..

-

Combes, F..

-

Costes, Jean.

-

Cowie, Lennox L..

-

Dickey, J. M..

-

Egusa, F..

-

Endo, Akira.

-

Fujita, Shinobu S..

-

Fujita, Yutaka.

-

Fukui, Yasuo.

-

Gabriel, C..

-

Habe, Asao.

-

Hamabe, Masaru.

-

Hanaoka, Misaki.

-

Handa, Toshihiro.

-

Hasegawa, Tetsuo.

-

Hatano, Hirofumi.

-

Hatsukade, Bunyo.

-

Hattori, Y..

-

Hidaka, Makoto.

-

Higuchi, Aya E..

-

Hiraga, Junko S..

-

Hirota, A..

-

Honma, Mareki.

-

Ichikawa, Takashi.

-

Ichiki, Kiyotomo.

-

Ideguchi, Shinsuke.

-

Ikuta, C..

-

Imai, H..

-

Imamura, Kayuyoshi.

-

Inoue, Tsuyoshi.

-

Inoue, Yoshiyuki.

-

Irwin, J..

-

Ishizuki, Sumio.

-

Joseph, R. D..

-

Kakazu, Yuko.

-

Kamazaki, Takeshi.

-

Kamegai, Kazuhisa.

-

Kameya, O..

-

Kataoka, J..

-

Kawabe, Ryohei.

-

Kawai, N..

-

Kawamura, Akiko.

-

Kawara, K..

-

Kazes, I..

-

Kennicutt, R. C..

-

Kigure, Hiromitsu.

-

Kimura, Masahiko.

-

Kiridoshi, Ryosuke.

-

Kobayashi, Hideyuki.

-

Kobayashi, N..

-

Kobayashi, Y..

-

Koda, J..

-

Kohno, Kotaro.

-

Kohno, Makoto.

-

Koide, Nagito.

-

Komugi, S..

-

Koyama, Yasuhiro.

-

Kudoh, Takahiro.

-

Kudoh, Yuki.

-

Kuno, N..

-

Kuriki, Mika.

-

Kurita, M..

-

Kuwahara, S..

-

Kyu, Shiori.

-

Liu, Guo-Chin.

-

Machida, Masahiro N..

-

Maehara, H..

-

Majewski, S..

-

Malin, D. F..

-

Matsuhara, Hideo.

-

Matsui, Hidenori.

-

Matsui, Makoto.

-

Matsumoto, Naoko.

-

Matsumoto, T..

-

Matsuo, Mitsuhiro.

-

Minamidani, T..

-

Miyashita, Y..

-

Mizuno, N..

-

Morokuma-Matsui, Kana.

-

Muller, E..

-

Munoz, Ricardo R..

-

Murai, Yuka.

-

Muraoka, Kazuyuki.

-

Murayama, T..

-

Nagata, Tetsuya.

-

Nagayama, Takumi.

-

Nakagawa, Akiharu.

-

Nakai, N..

-

Nakajima, Yasushi.

-

Nakamori, T..

-

Nakanishi, H..

-

Nakanishi, Koichiro.

-

Nakashima, Shinya.

-

Nishihara, E..

-

Nishimura, Atsushi.

-

Nishiyama, Shogo.

-

Oasa, Yumiko.

-

Ohama, Akio.

-

Ohashi, Shigenori.

-

Ohno, Hiroshi.

-

Ohta, Kouji.

-

Oikawa, Shouta.

-

Oka, Takeshi.

-

Okuda, H..

-

Okuda, Takeshi.

-

Okumura, S. K..

-

Omodaka, Toshihiro.

-

Onishi, Toshikazu.

-

Onodera, S..

-

Oyabu, Shinki.

-

Ozawa, Tomohiko.

-

Patterson, Richard J..

-

Rocha-Pinto, H. J..

-

Rubin, V. C..

-

Sakai, K..

-

Sanders, D. B..

-

Sano, H..

-

Sato, N..

-

Sato, Shuji.

-

Sato, Y..

-

Sawada, T..

-

Schinnerer, E..

-

Schoeniger, F..

-

Scoville, N..

-

Seta, Masumichi.

-

Shibai, H..

-

Shibata, Kazunari.

-

Shinnaga, Hiroko.

-

Shioya, Y..

-

Skrutskie, Michael F..

-

Sorai, Kazuo.

-

Soyano, Takao.

-

Stawarz, L..

-

Sugitani, Koji.

-

Tachihara, K..

-

Tahara, M..

-

Takahashi, Ichiro.

-

Takahashi, K..

-

Takahashi, Rohta.

-

Takahashi, Yuki D..

-

TAKAMIYA, Tsutomu.

-

Takeda, Yoichi.

-

Takei, Y..

-

Takeuchi, T. T..

-

Takeuchi, Y..

-

Takizawa, Motokazu.

-

Tamura, M..

-

Taniguchi, Y..

-

Tokuda, Kazuki.

-

Tomita, Akihiko.

-

Torii, K..

-

Tosaki, Tomoka.

-

Totani, Tomonori.

-

Toujima, Hideyuki.

-

Tsuboi, M..

-

Tsuda, Yuya.

-

Tsunemi, H..

-

Tsuzuki, Yumihiko.

-

Tutui, Y..

-

Umemoto, T..

-

Veilleux, H. S..

-

Veilleux, S..

-

Vila-Vilaro, B..

-

Vogler, A..

-

Vollmer, B..

-

Wada, Keiichi.

-

Wakamatsu, K..

-

Yamagishi, M..

-

Yamasaki, Noriko Y..

-

Yamazaki, Dai G..

-

Yasui, Chikako.

-

Yoshida, Seiji.

-

Yoshiike, S..

-

Yun, Min S..