sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Socha, P.

Normalized to: Socha, P.

3 article(s) in total. 47 co-authors, from 1 to 4 common article(s). Median position in authors list is 25,0.

Co-author(s):

Bao, T. W..

-

Batsch, T..

-

Bernasconi, T..

-

Britvich, I..

-

Cadoux, F. R..

-

Cernuda, Ignacio.

-

Chai, J. Y..

-

Dong, Yongwei.

-

Egli, Ken.

-

Gauvin, N..

-

Hajdas, W..

-

Kole, Merlin.

-

Kong, M..

-

Kong, Si-Wei.

-

Kramert, R..

-

Li, Hui.

-

Li, Li-Xin.

-

Liu, Ji-Ren.

-

Liu, Xiang.

-

Li, Zhongmu.

-

Marcinkowski, Radoslaw.

-

Orsi, S..

-

Pohl, Martin.

-

Produit, N..

-

Rapin, D..

-

Rutczynska, A..

-

Rybka, D..

-

Shi, Hui.

-

Song, L. M..

-

Sun, Jianyong.

-

Szabelski, J..

-

Traseira, I..

-

Wang, Ran.

-

Wang, Yi.

-

Wen, Xiao-Qing.

-

Wu, B..

-

Wu, Xue-Bing.

-

Xiao, H. P..

-

Xiong, Shao-Lin.

-

Zhang, Jun.

-

Zhang, Le.

-

Zhang, Pengjie.

-

Zhang, Shuang Nan.

-

Zhang, Xiao-Ling.

-

Zhang, Y. X..

-

Zhao, Y. H..

-

Zwolinska, A..